Planologische Kernbeslissing luchthavens Maastricht en Lelystad

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 29 november 2002

Luchtvaartterreinen Maastricht en Lelystad kunnen meer luchtverkeer verwerken. Dat is geregeld in de ontwerp Planologische Kernbeslissing (PKB deel 1), die de ministerraad op 29 november 2002 op voorstel van demissionair staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat heeft vastgesteld.

groei 

In de PKB wordt voor de beide luchthavens het door het kabinet voorgenomen beleid in hoofdlijnen vastgelegd. Daarbij gaat het om het vaststellen van de toegestane geluidsruimte voor het gebruik van de betreffende luchthaven. Daarnaast is in de PKB bepaald dat de luchthavens in beginsel tussen 24.00 en 6.00 uur gesloten zijn en is het stelsel van start- en landingsbanen vastgelegd. Zo kan Maastricht meer vracht en meer passagiers verwerken. Dit betekent een toegevoegde waarde van de luchthaven aan regionale ontwikkeling. Voor Lelystad stemt het kabinet in met een verlenging van de verharde start- en landingsbaan en de aanleg van een onverharde parallelle baan. Hierdoor kan de luchthaven meer zakelijk verkeer van Schiphol overnemen en uitgroeien tot een regionale luchthaven.

Met de PKB wil het kabinet op korte termijn een aantal knelpunten op de luchthavens Maastricht en Lelystad oplossen en in het verleden gemaakte afspraken met de regio en de Tweede Kamer nakomen. Voor beide luchthavens vervangt deze PKB het Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen. De nieuwe PKB staat los van het voornemen van staatssecretaris Schultz van Haegen om nieuwe wetgeving voor de regionale en kleine luchthavens te ontwikkelen. Deze wetgeving, die naar verwachting medio 2004 gereed is, zal in lijn zijn met de nieuwe wetgeving voor Schiphol.

Bron: Website ministerie van Verkeer en Waterstaat, www.minvenw.nl 

home...