ABVAKABO: Ziekmakers zwembaden aanpakken

ABVAKABO, 14 januari 2003

Het terugbrengen van de gezondheidsklachten onder zwembadpersoneel vereist gericht onderzoek naar de oorzaken op de werkplek en duidelijke regels om het personeel te beschermen. Omdat dit onderzoek vanuit de overheid achterwege blijft, zullen werkgevers deze verantwoordelijkheid op zich moeten nemen.

chloor

Dit stelt ABVAKABO FNV naar aanleiding van de vandaag in gebruik genomen reinigingsinstallatie - een Nederlandse uitvinding - die in het Cariba Bad in Gorinchem de chlooroverlast moet beperken. Het initiatief is weliswaar te prijzen, maar is slechts een druppel op de gloeiende plaat. Niet alle werkgevers zijn bereid of in staat deze investering te doen. Daarnaast heeft de branche nog steeds geen aanstalten gemaakt om de gezondheidsklachten onder zwembadinstructeurs en -medewerkers serieus te onderzoeken. 

akoestiek

Niet alleen het chloorgehalte, maar ook de temperatuur en geluidsakoestiek zijn van invloed op de bekende gezondheidsklachten en het ziekteverzuim. De arbeidsinspectie controleert op algemene normen zoals die gelden voor de uitstoot van geluid of de omstandigheden waaronder het chloor wordt toegevoegd. Een op de zwembaden toegespitst inzicht in de oorzaken van de klachten en duidelijke regels om de risico’s te reduceren en te toetsen, ontbreken vooralsnog.

ABVAKABO FNV roept de branche op om meer te ondernemen dan volgens de letter van de wet verplicht is. Vorig jaar inventariseerde de grootste werknemersorganisatie in de collectieve sector de gezondheidsklachten en publiceerde een brochure waarin het probleem van verschillende zijden is becommentarieerd. ABVAKABO FNV behartigt de belangen van duizend werknemers in de sector.

Bron: Website Abvakabo, http://www.fnv.nl/abvakabo/ 

home...