Arbouw vraagt aandacht voor blootstelling aan geluid

Arbouw, 13 januari 2003

Arbouw brengt tijdens de bouwbeurs 2003 twee thema's onder de aandacht: blootstelling aan lawaai en lichamelijke belasting. Tijdens de beurs stelt Arbouw ook een deel van haar stand ter beschikking aan `WERKGOED'. WERKGOED is in het leven geroepen door overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties, die samen het Arboconvenant Bouw hebben gesloten.

Wat is Arbouw?
Arbouw is het kennis- en service-instituut voor het verbeteren van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw richt zich daarbij voornamelijk op werkgevers, werknemers architecten, opdrachtgevers, werkvoorbereiders, maar ook op arbodiensten, overheid en onderwijs. In het bestuur van Arbouw zijn vertegenwoordigd het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB); de Federatie van Ondernemersorganisaties in de Afbouw (FOA); de FNV Bouw en de Hout- en Bouwbond CNV

blootstelling aan lawaai 

Uit onderzoek blijkt dat 62% van de bouwvakkers aan gehoorverlies lijdt en 32% heeft klachten over het gehoor. Gehoorverlies kan leiden tot doofheid. Dit kan gevaarlijk zijn omdat bijvoorbeeld waarschuwingen niet worden gehoord, maar lawaaidoofheid kan ook iemand in een sociaal isolement brengen. Reden voor Arbouw om hier tijdens de internationale bouwbeurs te Utrecht aandacht aan te schenken. De bezoeker kan via een `juke box' zijn favoriete muzieknummer kiezen en ervaren hoe bijvoorbeeld Marco Borsato klinkt als je lawaaidoof bent.

lichamelijke belasting 

Daarnaast schenkt Arbouw ook aandacht aan het convenantonderwerp `fysieke belasting' en in het bijzonder aan tillen. Vanaf 1 januari 2003 wordt de beleidsregel `tillen op bouwplaatsen' van kracht; een bouwvakker mag dan maximaal 25 kilo met de hand tillen. Voorop staat dat met de hand tillen zoveel mogelijk moet worden vermeden. In plaats daarvan kunnen vaak mechanische hulpmiddelen worden gebruikt. Veel van deze hulpmiddelen staan ook op de website van Arbouw (www.arbouw.nl, de button `arbovriendelijke hulpmiddelen').

Bron: Via Nieuwsbank (ingekort), Website Arbouw, www.arbouw.nl
Voor meer informatie over de Bouwbeurs: www.bouwbeurs.nl 

home...