Witteveen en Bos reikt prijs uit aan geluidskunstenaar

Witteveen en Bos, 25 oktober 2003

Felix Hess

Op donderdag 13 november ontving beeldend kunstenaar Felix Hess uit Haren de Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek. De prijs bestaat uit een bedrag van 15.000 euro en een publicatie over zijn werk. Hess ontvangt de prijs voor zijn hele oeuvre, dat onder meer bestaat uit installaties, waarin hij werkt met licht, luchtdruk en geluid. De prijs werd hem toegekend door een jury bestaande uit Petran Kockelkoren (hoogleraar TU Twente) en de freelance kunstjournalisten Cornel Bierens (o.a. NRC-Handelsblad) en Sacha Bronwasser (o.a. De Volkskrant). De prijsuitreiking vindt plaats in de Grote of Lebuïnuskerk te Deventer.

In the Air

Felix Hess

Felix Hess (Den Haag, 1941) is volgens de jury een kunstenaar, die onze zintuigen opnieuw opent. Dat doet hij door ons bewust te maken van onzichtbare verschijnselen. Zo maakte Hess met zijn installatie ‘It’s in the air’ minieme luchtbewegingen zichtbaar in de bewegingen van vijfhonderd kleine vlaggetjes. Ook zette Hess geluid om in licht en maakte hij een cd-registratie van luchtdrukverschillen. Bekend zijn ook zijn geluidsbeestjes. Dit zijn kleine apparaatjes, die zonder tussenkomst van de mens geluidsignalen uitzenden en ontvangen en daarbij reageren op elkaar en op hun omgeving. Werk van Hess was te zien tijdens exposities en performances in het Rijksmuseum Kröller-Müller, het museum Boymans van Beuningen in Rotterdam, De Appel in Amsterdam, the New York Hall of Science en in veel musea en gale-rieën in Japan en Duitsland.

Uit het juryrapport:

Het juryrapport over Felix Hess meldt:

“De jury van de Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek wil een mijlpaal plaatsen op het raakvlak van kunst en techniek door het oeuvre van Felix Hess te bekronen. In zijn werk (her)definieert Felix Hess de verhouding van kunst en techniek op meerdere punten: hij toont en benadrukt de sensitiviteit van techniek tegenover haar vermeende reductionisme, hij ontsnapt doelbewust aan de tendens tot standaardisering in het technische ontwerpen en hij laat zich niet verleiden tot onwetenschappelijke speculaties, die aan de verwondering van de technisch uitgebreide zintuigen voorbijgaan.

Felix Hess laat zien dat een technische intimiteit met de dingen mogelijk is. In de gangbare opvatting wordt veeleer het modelmatige en reducerende karakter van wetenschap en techniek verkondigt: techniek zou ons per definitie vervreemden van de ‘natuurlijke’ omgang met de omgeving. De technische kunstwerken van Hess daarentegen lijken niet alleen een eigen leven te leiden, maar lokken de toehoorder binnen in een communicatief geheim, waarvoor onze zintuigen juist niet natuurlijkerwijs zijn uitgerust. De werken van Hess bewijzen dat technologie tevens de ontwikkeling van nieuwe voelsprieten kan inhouden.”

Op de foto een geluidbeestje.

De Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek

De Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek is ingesteld door het raadgevend ingenieursbureau Witteveen+Bos in Deventer, dat met de prijs haar bijzondere waardering wil uitdrukken voor de creativiteit, die zowel in het werk van de ingenieur als in het werk van de kunstenaar een grote rol speelt en die noodzakelijk is om vernieuwing tot stand te brengen. De prijs is bestemd voor een kunstenaar, die de disciplines kunst en techniek op een bijzondere manier verenigt en voor wie techniek dus veel meer is dan alleen een instrument.

Bron: Witteveen en Bos

home...