Heavy Metal Unplugged - FNV wil maatregelen na mislukken arboconvenant

FNV Bondgenoten, 26 november 2003

Het mislukken van het overleg over een arboconvenant voor de metaalsector betekent niet dat er geen afspraken gemaakt moeten worden over arbeidsomstandigheden. FNV Bondgenoten presenteert daarom een alternatief plan.

Volgens de bond is het hard nodig maatregelen te nemen om de risico's die de ruim 300.000 metaalwerknemers lopen te beperken. De voornaamste problemen geven tillen, werkdruk, lawaai, oplosmiddelen en lasrook.

onderhandelingen afgebroken

Na 2 jaar van onderzoek en overleg zijn vandaag de onderhandelingen tussen sociale partners in de metaal en staatssecretaris Rutte zonder resultaat afgebroken. FNV Bondgenotenvoorzitter Henk van der Kolk is boos: "de stekker is uit het overleg getrokken. De werkgevers in de metaal weigeren mee te werken aan het aanpakken van de problemen per bedrijf. En dat terwijl technisch veel mogelijk is. Er rust bij de werkgevers blijkbaar een taboe op het maken van concrete afspraken. Ik begrijp daar helemaal niks van. Het is voor het eerst dat een arboconvenant in zo'n grote sector mislukt".

Heavy Metal Unplugged

FNV Bondgenoten heeft als antwoord op het mislukken van het overleg een plan van aanpak geformuleerd onder de titel 'Heavy Metal Unplugged'- beter werk in de metaal ook zonder arboconvenant'. In het plan staat onder meer dat FNV Bondgenoten in bedrijven harder gaat inzetten op naleving van de arbowet. Ook verwacht de bond van de overheid nadere beleidsregels voor de arbeidsomstandigheden in de sector en naleving ervan door de Arbeidsinspectie.

"Als drukmiddel zetten we de loonaanvulling in het tweede ziektejaar in", stelt Van der Kolk. "Daar zijn in het centraal akkoord afspraken over gemaakt, maar daar voelen wij ons in de metaal dan niet meer aan gehouden. Als de werkgevers niet hun best willen doen om te voorkomen dat mensen ziek worden, dan moeten ze er maar achteraf voor betalen".

Volgens het rapport heeft ongeveer 40% van de werknemers in de metaal kans op gehoorschade. In de bedrijven bestaat weinig belangstelling voor geluidsreductie, terwijl volgens onderzoek door Peutz er veel technische maatregelen mogelijk zijn.

Bron: Via Nieuwsbank, download hier het Rapport Heavy Metalunplugged (PDF 190 kB)

home...