Geluidnieuws nu uitgebreid met een weblog

Jeroen Josephs en Elly Waterman, 21 juli 2003

Steeds vaker verschijnen op Internet weblogs. Hierop zetten individuele personen hun Internet belevenissen neer. Sinds begin juni 2003 heeft Jeroen Josephs zijn eigen weblog. Elke dag kunt u in één of twee zinnen een nieuwe Internet belevenis op geluidsgebied tegenkomen. Dit is niet alleen een actueel maar ook een interactief initiatief Daarom wordt ieder uitgenodigd als hij of zij iets passends op Internet tegenkomt dit in te sturen. Dat kan per e-mail naar info@noiseconsult.com.

Geluidnieuws vindt dit een leuk initiatief wat past bij wat Geluidnieuws wil: gratis en actuele informatie bieden op het gebied van Geluid en Trillingen. Daarom is sinds kort de weblog direct bereikbaar via Geluidnieuws, en staat deze helemaal rechts bovenaan op de website.

Geluidnieuws daagt haar lezers uit.

Wij dagen u uit: de geluidswereld in Nederland bestaat uit een paar duizend personen. Allen werken hard, want er is altijd veel te doen. Een enkeling neemt toch de tijd om zich op Internet te laten horen, die mensen ziet u bijvoorbeeld op het forum van Geluidnieuws. Wij dagen alle anderen uit: laat u ook eens iets horen! De drempel is laag, een korte mail is voldoende. Het is weinig werk, één zin is al genoeg. En het is goed voor U ook, want naamsbekendheid geeft u ook meer kans op vooral de leuke geluidsklussen!

Klik hier voor de weblog.

home...