PVDA over rekenfouten Schiphol

Partij van de Arbeid, 17 juli 2003

Nieuwe cijfers van het RIVM, die rond 15 juli aan de Kamer werden gestuurd, laten zien dat 260.000 mensen rond Schiphol in 2000 ’s nachts ernstig in hun slaap werden gehinderd door vliegtuiglawaai. Vorig jaar kwam het RIVM nog tot het aantal van 91.000. ‘Een rekenfoutje’, meldt het RIVM als verklaring voor dit enorme verschil. Een andere recente rekenfout van Schiphol was voor de staatssecretaris meteen aanleiding om een versoepeling van de geluidsnormen te onderzoeken. De PvdA vindt het logisch dat dan ook deze rekenfout meteen tot actie leidt en dringt bij de staatssecretaris aan op een aanscherping van de normen.

Het onderzoek van het RIVM wees al eerder uit dat de relatie tussen vliegtuiglawaai en slaapverstoring anders is dan men tot nu toe dacht. Er was beloofd dat met de komst van de vijfde baan het aantal slaapverstoorden met 70% zou verminderen. Nu de precieze gevolgen bekend zijn, blijkt dat deze belofte bij lange na niet wordt gehaald. Toch wordt de letter van de wet niet gebroken. Er wordt namelijk maar naar een heel klein gebied rond Schiphol gekeken. Dat betekent dat honderdduizenden andere mensen die ook wakker liggen van Schiphol, niets hebben aan de geluidsnormen omdat ze niet worden meegeteld. Het RIVM rapport laat echter zien dat juist hun aantal door de vijfde baan alleen maar toeneemt.

Het is merkwaardig dat deze rekenfout voor de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat geen reden zijn actie te ondernemen. Een briefje van Schiphol over een andere rekenfout leidde wél meteen tot een onderzoek van de staatssecretaris om te bekijken of de normen gewijzigd kunnen worden. Schiphol beweerde toen: “Deze fouten zouden zulke negatieve consequenties hebben dat het voor iedereen duidelijk moet zijn dat dit nooit de bedoeling zou zijn geweest van de aanleg van de Polderbaan”. De PvdA vindt dat exact hetzelfde geldt voor het vliegtuiglawaai ‘s nachts. De negatieve gevolgen voor honderdduizenden mensen die, tegen de belofte in, nog altijd wakker liggen van vliegtuiglawaai, kunnen nimmer de bedoeling zijn geweest van de Polderbaan.

Namens de PvdA zal Diederik Samsom de staatssecretaris dus vragen om de normen voor nachtelijk vliegtuiglawaai aan te scherpen.

Bron: Website PvdA, www.pvda.nl

home...