Gratis workshops ARBO medewerkers

Industrial Noise consult, juli 2003

Voor ARBO- of KAM-medewerkers van bedrijven in Nederland, wil Industrial Noise Consult BV (http://www.noiseconsult.com) regelmatig en waar mogelijk steeds meer in samenwerking met andere bedrijven, gratis workshops gaan organiseren.

Momenteel staan onderstaande gratis workshops gepland, beiden op 1 oktober 2003, op een (in verband met deelnemersaantal) nog nader te bepalen locatie in het midden van het land. De workshops zullen zoveel mogelijk een interactief karakter hebben.

Woensdagochtend 1 oktober 2003 - Van RIE naar Stappenplan

Ingegaan wordt op de zaken welke noodzakelijk zijn om van een inventarisatie conform NEN-3418 (geluidsniveau op werkplekken) via een overzicht van maatgevende geluidsbronnen en de heersende ruimte-akoestische situatie te komen tot een gefundeerd oplossingsstappenplan.

Woensdagmiddag 1 oktober 2003 - Ontwerpcriteria: Randvoorwaarden

Ten aanzien van de basisprincipes binnen de industriŽle geluidbeheersing is er de laatste jaren weinig nieuws onder de zon. Toch zijn er ontwikkelingen, waarbij oplossingen worden gerealiseerd door beter rekening te houden met randvoorwaarden binnen de bedrijfsactiviteiten. Dit proces kan worden versneld door de randvoorwaarden consequent als (enig) ontwerpcriterium te hanteren.

Inschrijven kan via www.noiseconsult.com


home...