Groeten van Rottumeroor

De nieuwe Minister van Asfalt en Bierboten, de heer de Boer, heeft zijn visitekaartje afgegeven aan akoestisch Nederland. Op de snelweg moeten we niet te moeilijk doen met die maximumsnelheid. De kwakkelende economie heeft behoefte aan doordouwers, en als die 140 km/u moeten rijden om op tijd op hun afspraak te zijn - we willen immers de Normen en Waarden weer nieuw leven inblazen - dan is een beetje planken wel geoorloofd. Minister de Boer kent het reken- en meetvoorschrift verkeerslawaai natuurlijk niet. Anders zou hij weten dat die stijging van 120 naar 140 km/u ruim 3 deciBel meer geluid oplevert (we gaan er in de berekening maar van uit dat deze beleidsvrijheid met name de "lichte motorvoertuigen" van het type dienstauto-met-chauffeur betreft). Niet iets wat je meteen merkt, achter je veilige geluidscherm. Maar wel iets waar je het minister de Boer's ministerie behoorlijk lastig mee kan maken, als je ermee naar de Raad van State zou gaan. Immers, er was al een behoorlijke achterstand in de uitvoering van de Wet geluidhinder. Het autoverkeer groeit zo hard, dat de geluidschermen al niet meer voldoen als de eerste graffitti er nog niet eens op zit. Er is een ambitieus "Innovatieprogramma Geluid" voor nodig om die uitpuilende Wegen naar de Toekomst nog een beetje om te buigen, zodanig dat de overheid zelf ook weer aan de wet kan gaan voldoen. En dan moeten we nu nog eens 3 dB vinden om die maximum snelheid te faciliteren. Gelukkig is er een oplossing nabij. Want er is een noodwetje in de maak. De oplossing voor het fileprobleem heet " spitsstroken". Die willen we gaan bouwen en in de oude poldermaatschappij zou dat betekenen dat we eindeloos in zweterige sporthallen moeten doorbrengen om de lokale plattelanders bij te brengen dat die spitsstroken echt nodig zijn om de mobiliteit tussen de grote steden nog enigszins overeind te houden. Met de noodwet hoeft dat gelukkig niet meer. Nood breekt wet, en een beetje overschrijding van de Normen (uit de Wet geluidhinder) moet kunnen als het gaat om de Waarde van onze infrastructuur. In dat noodwetje kunnen we nu misschien meteen die maximumsnelheid eens meenemen. Een wetsartikel zou kunnen luiden: " het Reken- en meetvoorschrift verkeerslawaai wordt als volgt aangepast: bij de berekening van het emissiegetal wordt voor de snelheid van lichte motorvoertuigen vlv een aftrek van 20 km/u toegepast op de daadwerkelijk geconstateerde gemiddelde snelheid van het wegvak". Op deze manier zal de verhoging van 3 dB geruisloos uit de berekende Waarde verdwijnen zodat we simpel aan de Norm kunnen voldoen. Nederland kan dan weer rustig verder slapen.

2002 Rottumeroor. Overname alleen toegestaan met toestemming van Rottumeroor.

Reactie? Schrijf naar rottumeroor@geluidnieuws.nl 

home...