Ingezonden brief: "Kom van dat dak af!"

Frits Bolt, Omwonende Academisch Ziekenhuis Groningen, 3 september 2002

De Raad van State vernietigde onlangs de milieuvergunning voor de traumahelikopter Nijmegen. Mooi zo denk je dan: eindelijk een eind aan al die onnodige herrie voor omwonenden. De heli en het medisch team gaan naar een centraal gelegen vliegveldje en doen vanaf die plek hun goede werk. Sneller, goedkoper en slechts in het belang van de patiŽnt. Eťn keer per week zal de heli in vliegende vaart een patiŽnt naar het ziekenhuis brengen. Als omwonende hoor je de heli dan niet eens, omdat je weet dat er een leven op het spel staat.

De praktijk van alle dag is evenwel anders.

De inkt waarmee de uitspraak is geschreven is nog niet droog, of de provincie laat weten dat er een gedoogvergunning wordt afgegeven. Want wees nu eerlijk: wat heb je als ziekenhuisdirectie nu aan een traumahelikopter als die niet op je dak staat. Niks toch. Dan word je niet serieus genomen, doe je niet echt mee in de club. Met een gedoogvergunning kan het statusverhogende speeltje toch weer vanaf het ziekenhuis vliegen en blijft alles bij het oude. Ook de onnodige lawaaioverlast voor omwonenden. Als provinciebestuur sla je zo twee vliegen in een klap: je bewijst je ziekenhuisvriendjes een dienst en naar buiten toe verdoezel je dat je een ongelooflijk harde tik op de vingers hebt gekregen.

Een provinciebestuur dat zijn verantwoordelijkheden onderkent en wil staan voor een gedegen en eerlijke afweging van alle daarbij betrokken belangen, trekt gevolgen uit de uitspraak van de Raad van State. Brengt allereerst orde op zaken bij de falende ambtelijke molens die het bestreden besluit zo lichtzinnig en eenzijdig bevoordelend hebben opgesteld. Gebiedt een deugdelijk onafhankelijk onderzoek naar de milieu- en veiligheidsaspecten. En aanvaardt dat zolang er nog geen onomstreden onderzoeksresultaten zijn, niet gevlogen mag worden vanaf het dak UMCN. En denkt er derhalve niet eens over om een gedoogvergunning op te stellen.

Het provinciebestuur onderkent zijn verantwoordelijkheden allesbehalve. Het is als het gaat om de traumahelikopter al jarenlang doof voor allerlei geluiden uit de samenleving. Wil er ondanks alle adviezen van deskundigen en traumatologenclubs maar niet aan dat de plaatsing van de helikopter op het dak van het UMCN geen enkele meerwaarde heeft. Tenminste als het om de patiŽnt gaat. Het heeft slechts oor en oog voor de belangen en het aanzien van het ziekenhuis en maakt de belangen van patiŽnten en omwonenden daaraan willens en wetens ondergeschikt.

Het wordt tijd het provinciebestuur op heikele punt van zijn verantwoordelijkheden een handje wordt geholpen. Dat kan door de rechter te vragen met onmiddellijke ingang de stationering op het dak te verbieden. Het wachten is derhalve op een bij het behoorlijk functioneren van het provinciebestuur betrokken omwonende van het UMCN die daartoe bereid is. Op mijn onvoorwaardelijk steun kan hij of zij rekenen.

Een ander artikel over dit onderwerp stond eerder in geluidnieuws: Traumahelicopter Nijmegen mogelijk aan de grond

home...