Winterswijk vreest uitbreiding recreatieve luchtvaart Duitsland

Gemeente Winterswijk, oktober 2002

Het college van Burgemeester en Wethouders van Winterswijk is bezorgd over een mogelijke toename van het recreatieve vliegverkeer door een baanverlenging op het vliegveld Wenningfeld in de Duitse nabuurgemeente Stadtlohn. Die toename zou overlast en inbreuk op de kwaliteit van het Winterswijkse buitengebied tot gevolg kunnen hebben. 

Het college van B en W zegt dat in een brief aan de Bezirksregierung in Munster als reactie op de plannen voor de baanverlening op Wenningfeld. Op basis van toegestuurde stukken concludeert het college dat het vliegveld door de uitbreiding dichter bij het grondgebied van de gemeente Winterswijk komt te liggen. 

nadere informatie gevraagd

Uit de door de Duitsers gemaakte berekeningen over een te verwachten toename van geluid en luchtverontreiniging, kan echter niet worden afgeleid wat het effect is op het Winterswijkse buitengebied en het leefgenot van de bewoners. B en W van Winterswijk vragen daarom nadere informatie aan de Bezirksregierung. Uit de toegezonden gegevens maken B en W op, dat circa de helft van het aantal starts zogenaamde ultralichte vliegtuigen betreft. Ten opzichte van het basisjaar 1998 is er een toename van 5850 starts. 

overlast

"Een belangrijk deel van het vliegveld wordt dus gebruikt voor de recreatieve luchtvaart. Juist die recreatieve luchtvaart veroorzaakt nogal wat overlast in Winterswijk. Wij krijgen regelmatig klachten over met name de ultralichte vliegtuigen. Vooral in ons rustige buitengebied valt een ultralicht vliegtuig extra op en veroorzaakt dan al snel hinder voor recreanten en bewoners", aldus de brief van de gemeente Winterswijk. Burgemeester en Wethouders vrezen, dat door de uitbreiding van het vliegveld er meer ruimte vrij kan komen voor recreatieve vluchten en dat daarmee samenhangend ook de overlast zal toenemen. "Bewoners hebben hun zorgen bij ons geuit. Ze geven aan dat ze nu al overlast ondervinden en dat door een uitbreiding van het vliegveld deze overlast alleen maar zal toenemen", aldus het Winterswijkse college.

Bron: website gemeente Winterswijk, www.winterswijk.nl 

home...