Intelligente toeters en bellen

Heins Greten, Greten raadgevende ingenieurs, 25 april 2002

Bij vrachtwagens, laadschoppen, kranen en overig groot rijdend materieel is vaak een onderbroken piepsignaal te horen tijdens het achteruitrijden. De "achteruitrij-signalering" of "back-up alarm" kan hinderlijk zijn bij mensen die in de buurt van laad- en loslokaties wonen, bijvoorbeeld bij een supermarkt. De vraag rijst: waarom moet dit zo hard?????

Een van mijn klanten beschikt over een signaal, een bel, die tijdens het manoeuvreren van een kraan over de hele omgeving te horen is en veel hinder veroorzaakt.

Ná enig speurwerk bij Arbodiensten en het NNI bleek dat er geen harde eisen waren met betrekking tot de geluidproduktie van deze signaleringen. Verwonderlijk gezien het aantal ongelukken. De enige eis die gesteld wordt is: Het signaal moet hoorbaar zijn. Deze hoorbaarheid wordt meestal vertaald in: de sterkte van het signaal moet zodanig zijn dat het geluiddrukniveau minimaal 10 dB boven het achtergrondniveau ligt. (Voor de eenvoud vergeten we hier even maskeringseffecten en de spectrumverhouding tussen het signaal en de achtergrond.)

Telefonische navraag bij DAF trucks en diverse hijskranen producenten leverde het volgende op: bij de bestelling van achteruitrij-signaleringen of bellen vindt er geen specifieke selectie plaats op basis van hoorbaarheid. Vaak worden telkens dezelfde typen besteld die "altijd goed hebben gewerkt".

Het Amerikaans bedrijf Federal Signal Corporation beschikt over een vehicular back-up alarm type 253 dat het achtergrondniveau meet en ervoor zorgt dat het signaal 10 dB boven het achtergrondniveau ligt.

De figuur hiernaast toont een afbeelding van het back-up alarm. Het produceert 80 pulsen per minuut en het geluidniveau op 1 meter varieert van 91 - 120 dB(A).

Een fragment van het achteruitrijsignaal met rose ruis op de achtergrond, waarbij het achtergrondniveau geleidelijk toeneemt, is te horen op www.greten.nl, rubriek downloads (wel even eventuele omstanders waarschuwen voordat ze denken dat ze overreden worden).

 

In de volgende figuur is grafisch de verhouding tussen een achtergrondgeluid (ruis) en de achteruitrijsignalering te zien:

Figuur: tijdverloop van een achteruitrij-signaal met rose ruis (toe- en afnemend) op de achtergrond. Duidelijk is te zien dat het volume van de piep meegaat met de achtergrond.

Bij een van mijn klanten wordt de signalering momenteel uitgebreid getest. Wij houden u op de hoogte.

ir. Heins Greten, Roosendaal 24 april

 

 

 

 

 

home...