RMV: Hoe omgaan met wegdektypen die afwijken van dicht asfaltbeton?

Jan Hooghwerff, M+P Raadgevende ingenieurs, 26 april 2002

Het Reken- en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai 2002 (RMW 2002) is op 1 april 2002 in werking getreden. Een belangrijk verschil met het vorige Reken- en Meetvoorschrift (RMV 1981) is dat er geen wegdekcorrecties meer in het voorschrift zijn opgenomen. In de berekeningen zoals die met het RMW 2002 uitgevoerd worden, wordt er van uitgegaan dat het wegdektype dicht asfaltbeton is. Voor andere wegdektypen moet een wegdekcorrectie gebruikt worden.

In de toelichting bij de regeling (RMW 2002) wordt aangegeven dat een databank met wegdekgegevens voor toepassing met het RMW 2002 in voorbereiding is. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door de CROW-werkgroep "CORWEG" (herziening publicatie 133). De werkgroep CORWEG heeft als belangrijkste taken:

Het eerste onderdeel is reeds afgerond. De aanpassingen van de methode zijn reeds in het RMW 2002 opgenomen (bijlage V). De werkzaamheden van het tweede onderdeel lopen nog.

Omdat het RMW 2002 zelf geen wegdekcorrecties heeft opgenomen, heeft de CROW-werkgroep CORWEG advies uitgebracht over hoe voorlopig omgegaan moet worden met wegdektypen die afwijken van dicht asfaltbeton. De werkgroep adviseert de volgende aanpak:

RMV 1981 

Bij berekeningen die met het RMV 1981 uitgevoerd worden, kunnen de wegdekcorrecties uit tabel 3 van de bestaande publicatie 133 gebruikt worden, waarbij de correctieterm Dm meegenomen moet worden. (zie bijlage "Cwegdek en het RMV 1981" van CROW-publicatie 133).

RMW 2002 

Gebruik voor de wegdekcorrecties eveneens tabel 3 uit CROW-publicatie 133, maar pas de correctieterm Deltam uit de bijlage niet toe. (zie bijlage "Cwegdek en het RMV 1981" van CROW-publicatie 133).

Voor elementenverharding kan voor het RMW 2002 gebruik gemaakt worden van de gegevens uit het RMV 1981:

Voor wegdektypen en producten die niet in CROW-publicatie 133 zijn opgenomen, zijn gegevens beschikbaar op de website www.stillerverkeer.nl. Op deze website is ook onderscheid gemaakt tussen correcties voor RMV 1981 en RMW 2002.

home...