Funderingsbranche pakt lawaai aan

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 4 april 2002

Het lawaai waaraan werknemers in de funderingsbranche blootstaan, moet binnen vier jaar met gemiddeld vijf decibel omlaag. Verder moeten minimaal negen van de tien werknemers in deze sector gehoorbescherming dragen als de herrie bij het heien van palen oploopt tot boven de schadelijke grens van 80 decibel. Ook moeten bouwterreinen beter begaanbaar worden gemaakt. Dit hebben werkgevers en werknemers in de funderingsbranche en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgesproken in het arboconvenant ‘Geluid en Begaanbaarheid’.

Het arboconvenant is ondertekend door directeur-generaal Kuipers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken (NVAF), FNV Bouw, Hout- en Bouwbond CNV en de vakvereniging 'Het Zwarte Corps'. Het convenant loopt tot 2006. Het ministerie stelt ruim 125.000 euro beschikbaar voor de uitvoering van het convenant, de sociale partners betalen hetzelfde bedrag. Er vallen ongeveer 1800 werknemers onder dit convenant.

Funderingswerkzaamheden veroorzaken veel lawaai, waardoor werknemers die daar langdurig aan blootstaan kans lopen op gehoorschade. In het convenant is afgesproken dat bedrijven zoveel mogelijk geluidsarme funderingstechnieken gaan toepassen zoals het boren of schroeven van heipalen. Is dat niet mogelijk, dan moeten geluiddempers en organisatorische maatregelen het gevaar op gehoorschade verminderen. Zo kunnen werknemers meer afstand van de heimachine nemen door het gebruik van afstandsbedieningen en worden rammelende onderdelen van de heimachine vastgezet.

Een ander belangrijk risico in de funderingsbranche is de vaak slechte begaanbaarheid van het bouwterrein. Om dit te verbeteren gaan de partners in het arboconvenant normen ontwikkelen voor een betere begaanbaarheid. Deze normen worden in de toekomst gebruikt om kwaliteitseisen te formuleren die als voorwaarde gaan gelden bij het aannemen van opdrachten door funderingsbedrijven.

In het arboconvenant verplichten bedrijven in de funderingsbranche zich om een plan van aanpak op te stellen waarin staat welke maatregelen ze gaan nemen om geluidsbelasting te verminderen en de begaanbaarheid van bouwterreinen te verbeteren. Een helpdesk gaat de ondernemingen ondersteunen bij het schrijven van zo’n plan. De NVAF zal, namens een commissie die de branche in het convenant begeleidt, toezien op de uitvoering van deze plannen.

Bron: website ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

home...