Convenant reclamesleepvliegen van kracht

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 21 februari 2002

Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat en de Vereniging van Nederlandse Luchtvaart Ondernemingen (VNLO) gaan de geluidsoverlast van reclamesleepvliegen aanpakken. Minister Netelenbos en het dagelijks bestuur van de VNLO, Martin Duijvestijn (voorzitter) en René Haring (secretaris), hebben hiertoe op 21 februari 2002 een convenant ondertekend. De VNLO vertegenwoordigt een zestigtal luchtvaartondernemingen, waarvan er negentien luchtreclame uitvoeren.

Enkele afspraken uit het convenant:

Tot slot hebben de partijen afgesproken dat Verkeer en Waterstaat samen met de VNLO een geluidsnormering voor reclamesleepvliegen gaat ontwikkelen.

Als de afspraken niet worden nagekomen, kan de staat bij het betreffende reclamesleepvliegbedrijf een boete opeisen van 910 euro. De Luchtvaartpolitie gaat op de naleving van het convenant toezien. De Inspectie Verkeer en Waterstaat zal eventuele boetes invorderen.

De Tweede Kamer wilde aanvankelijk een verbod op reclamesleepvluchten, maar ging na onderzoek en advies van Decisio akkoord met in een convenant vast te leggen beperkingen.

Het convenant wordt met ingang van 27 februari 2002 van kracht.

Bron: via Nieuwsbank

home...