VVD: Besluiteloosheid PvdA over Schiphol slechte zaak

VVD Tweede-Kamerfractie, 27 april 2002

Door besluiteloosheid van de PvdA dreigen 15.000 mensen onnodig last van het vliegtuiglawaai te krijgen als de 5e baan niet ingebruik wordt genomen.

Een breed samengestelde VVD-delegatie heeft afgelopen vrijdag een werkbezoek aan Schiphol afgelegd om zich op Schiphol van de allerlaatste plannen en ontwikkelingen op de hoogte te stellen. Dit was noodzakelijk omdat recent de PvdA-fractie veranderde van opstelling in het Schiphol-dossier. VVD-woordvoerders Jan te Veldhuis en Pieter Hofstra: “Schiphol is direct en indirect van wezenlijk belang voor de Nederlandse economie. Het is daarom van groot belang dat Schiphol de huidige wettelijk vastgestelde mainportfunctie kan handhaven. De besluiteloosheid van de PvdA is slecht voor Schiphol.”

De VVD Tweede-Kamerfractie vindt dat Schiphol niet achterop moet raken bij de razendsnelle ontwikkelingen in de internationale wereld van de luchtvaart. En dat kan alleen als de overheid Schiphol daadwerkelijk de economische ontwikkelingsruimte geeft. Deze ruimte moet wel worden begrensd door stringente milieunormen, zoals deze zijn verankerd bij de onlangs door de Tweede Kamer aangenomen Wet Luchtvaart.

De VVD heeft vrijdag naar de volgende (politieke) punten gekeken:

  1. De Tweede Kamer moet zo snel mogelijk een tweetal uitvoeringsbesluiten, waarin o.a. de milieunormen in zijn vastgelegd, behandelen. Met deze uitvoerings-besluiten kan ook de 5e baan in gebruik worden genomen. Hierdoor ontstaat een vermindering van geluidsoverlast, waardoor per saldo ongeveer 15.000 mensen minder last van vliegtuig-lawaai zullen hebben. Boven Amsterdam neemt de geluidsoverlast dan af met 80%. 
  2. De politiek discussieert nu al 20 jaren (!) over een 5e baan. Binnenkort is deze gerealiseerd en klaar voor gebruik. Nederland zou toch het niveau van een ontwikkelingsland krijgen, als door allerlei vertragingen in de politiek deze baan straks nog niet gebruikt zou kunnen worden. Deze besluiteloosheid schaadt het aanzien van de politiek en maakt de overheid uiterst onberekenbaar. Daar kan een bedrijf niet op bouwen. 
  3. Dit mag met name de PvdA zich aanrekenen. Deze partij is intern zeer verdeeld, maar dat mag toch niet op het bordje van Schiphol terechtkomen? Zo zijn voormalig woordvoerder en fractielid Van Gijzel en staatssecretaris Van der Ploeg vóór de gedeeltelijke privatisering van de gebruiksfunctie van Schiphol waarbij de overheid de grond in handen heeft. Zij vinden, net als de VVD, dat publieke belangen via wetgeving (moeten) worden gewaarborgd en niet via eigendom van aandelen. Uiteindelijk heeft de PvdA ná het vertrek van Van Gijzel de zaak voor zich uitgeschoven. Dat geldt ook voor de behandeling van de uitvoeringsbesluiten. Regeren is bij de PvdA kennelijk vooruitschuiven. Dat is weinig vertrouwenwekkend voor een partij die weer regeringsverantwoordelijkheid op zich wil nemen. 
  4. Kennelijk is de PvdA niets te dol om Schiphol voor de voeten te lopen. Recent lanceerde deze partij een plan om onder de rook van Schiphol een stad zo groot als Groningen te realiseren. Minister Pronk vond dat de mensen die in deze "Duyvestad" gaan wonen maar rekening moeten houden met de geluidsoverlast. "Ze weten waar ze aan beginnen, als ze daar gaan wonen", aldus de minister van VROM. VVD vindt dit absurd. 
  5. De Ultramoderne iris-scanmethode voor controle van passagiers op Schiphol zou moeten worden getoetst op bruikbaarheid bij voetbalstadions om hooligans en relschoppers makkelijker te weren (sneller, beter, minder wachttijd).

Bron: website VVD

home...