Fietserswensen voor het nieuwe kabinet

Miriam van Bree, beleidsmedewerker Fietsersbond, mei 2002

De Fietsersbond heeft acht fietserswensen voor het nieuwe kabinet. Hiermee kan het fietsgebruik de komende vier jaar met 5 procent stijgen, omdat het fietsen comfortabeler, veiliger en sneller wordt. De wensen van de Fietsersbond kosten in totaal 5,9 miljard euro.

Twee van deze wensen hebben mede betrekking op geluidshinder door de automobiliteit:

Investering in leefbaarheid en veiligheid

Investeer 4,5 miljard euro in leefbaarheid en veiligheid In het Nationale Verkeers- en Vervoersplan is vooral aandacht voor bereikbaarheid. Voor de komende 10 jaar zijn bijna 38 miljard euro's voor nieuwe wegen en het onderhoud van spoorwegen gereserveerd. Voor veiligheid en leefbaarheid is nog geen enkele euro gegarandeerd. De Fietsersbond vraagt 4,5 miljard euro tot 2010 voor de uitvoering van de NVVP-plannen voor leefbaarheid en veiligheid. De twee belangrijkste zaken hierbij zijn het reduceren van geluidshinder door gemotoriseerd verkeer en het veiliger maken van landbouwvoertuigen, vrachtauto's en bestelauto's om ongevallen met fietsers en voetgangers te voorkomen.

Beprijzen van mobiliteit 

Kilometerheffing is een geschikt instrument om te sturen op de negatieve effecten van de (auto)mobiliteit. De huidige discussie over de kilometerheffing is sterk gericht op de files op snelwegen. Daar zijn de negatieve effecten van de automobiliteit op de veiligheid en leefbaarheid echter gering. Op het onderliggende wegennet zijn deze veel groter. De Fietsersbond vraagt deze negatieve effecten van (auto)mobiliteit in rekening te brengen bij de gebruiker. Dit betekent een variabele kilometerheffing waar naast bereikbaarheidseffecten ook veiligheid, ruimtebeslag, uitstoot van gevaarlijke stoffen, gezondheidsaspecten en geluidsoverlast meegerekend worden in de hoogte van de heffing. 

Bron: website Fietsersbond, http://www.enfb.nl 

home...