College Amsterdam: staak aanvliegen op Kaagbaan en Schiphol Oostbaan

Gemeente Amsterdam, 8 mei 2002

Het college van B&W wil dat Schiphol en de Luchtverkeersleiding zich aan gemaakte afspraken houden. Wethouder Mark van der Horst laat dit in een sommatiebrief aan de NV Luchthaven Schiphol en de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) weten. In de brief vraagt de wethouder om het aanvliegen op de Kaagbaan en de Schiphol Oostbaan door middel van rechte naderingen over Amsterdam-Noord, Centrum en Zuid per direct te staken. 

In 1994 sloot de gemeente Amsterdam een 'letter of intent' of herenakkoord met de Luchthaven Schiphol en de LVNL over het aantal rechte naderingen. Het aantal naderingen zou niet boven de 1% mogen uitkomen. Het absolute maximum van 2% - normaal gebruik inclusief een veiligheidsmarge - wordt ook ruim overschreden. In een gesprek vorig jaar met ex-wethouder Luchthaven Dales sprak de directie van Schiphol uit dat zij ernaar streeft de eerder gemaakte afspraken na te komen. 

Door het frequente gebruik van de Kaagbaan en de Schiphol Oostbaan bedroeg het percentage naderingen in de maanden november 2001-maart 2002 respectievelijk 2,4%, 2,2%, 8,0% en 6,7%. Hierdoor wordt de norm van 1% voor het gebruiksjaar 2001-2002 opnieuw niet gehaald. Deze overschrijding is niet uitsluitend het gevolg van incidentele redenen, noch is er sprake van omvangrijke onderhoudswerkzaamheden die een overschrijding van deze norm kunnen rechtvaardigen. 

De verwachte overschrijding van het overeengekomen maximum aantal vluchten in dit vliegseizoen staat niet op zichzelf. De schending van de 1% norm heeft over de afgelopen jaren, helaas, een structureel karakter gekregen. De gemeente heeft geconstateerd dat er gedurende het gehele jaar naderingen op beide banen, ook wanneer daar geen meteorologische of andere noodzaak voor valt aan te wijzen. 

Ook zijn er nog steeds vluchten buiten de afgesproken tijden, van 07.00 tot 21.00 uur. Met name de late vluchten zorgen voor veel (geluids-)overlast voor de bewoners van Amsterdam-Noord, Centrum en Zuid. De gemeente vindt dat Schiphol en de LVNL niet afdoende hebben aangetoond dat zij dergelijke niet-noodzakelijke late vluchten trachten te voorkomen.

In tegenstelling tot de overeenkomst zijn er de afgelopen maanden, onder normale omstandigheden, toch naderingen over de stad geweest met 'jumbojets'. 

Aangezien herhaaldelijk overleg en het aanspreken op de afspraken de afgelopen jaren niet tot resultaat hebben geleid, verzoekt de gemeente Amsterdam de NV Luchthaven Schiphol en de Luchtverkeersleiding Nederland de bepalingen van de overeenkomst per direct onverkort na te (doen) leven, in het bijzonder door per direct de bedoelde naderingsroutes te sluiten. Dit om hevig overlast in het komende najaar te voorkomen.

 

Bron: website gemeente Amsterdam, http://www.amsterdam.nl 

home...