Platform luchtvaart: "Geef mensen invloed op geluidblootstelling"

Platform Nederlandse Luchtvaart, juni 2002

De aarzeling van de Eerste Kamer bij het goedkeuren van de wijziging van de luchtvaartwet wordt met name veroorzaakt door de overgang van de oude geluidsnorm Ke naar de nieuwe norm Lden. Men vreest dat het nieuwe stelsel niet gelijkwaardig zal zijn aan het oude stelsel. Beter op zijn plaats zou de vrees zijn of het voortzetten van de akoestische aanpak wel effectief genoeg is.

Geluidsbelasting (dosis geluid) en geluidshinder (ervaren van de geluidsbelasting) zijn niet ťťn op ťťn op elkaar te passen. Andere factoren spelen een belangrijke rol bij het ondervinden van geluidshinder, zoals ideeŽn over het kunnen voorkůmen van lawaai, ideeŽn over het belang van de geluidsbron, geluidsgevoeligheid en ergernis over andere aspecten van de geluidsbron dan het lawaai, zoals vermeende onveiligheid. De sociale en psychologische factoren zijn net zo belangrijk in het voorspellen van geluidshinder als het aantal decibellen. Hoewel dit al jaren bekend is bij de overheid wordt dit niet meegenomen in het beleid. In plaats daarvan blijft de overheid in statistieken denken: hoe minder Ke of Lden hoe beter. Het valt echter te voorspellen dat bij een dergelijk beleid, gebaseerd op statistieken, het aantal klachten niet zal verminderen.

eigen beÔnvloeding van blootstelling aan geluid

Wat is nu wel een goede weg naar het verminderen van geluidshinder? In de MER 2003 - bijlage 25 - Hinderbeleving Schiphol (mei 2001) wordt voorgesteld de regio een grotere rol te geven om uiteindelijk maatschappelijke transacties mogelijk te kunnen maken. Het gaat hierbij om het bieden van een mogelijkheid om iets aan de blootstelling aan geluidsbelasting te kunnen doen naar eigen wens en inzicht. Helaas is dit voorstel nog niet verder uitgewerkt, want dit zou een grote stap op de goede weg zijn. Ook hoogleraar Pieter Jan Stallen die aan de Universiteit Leiden de leerstoel toegepaste psychologie van geluidhinder bezet, heeft op dit punt concrete suggesties gedaan. Zo geeft hij als voorbeeld een verhuisfaciliteit gekoppeld aan een waarborg tegen eventueel waardeverlies, aangeboden over een periode van vijf jaar, in een slimme samenwerking tussen overheid, kadaster en makelaardij, te beginnen in de zwaarst belaste gebieden. Dit is een mogelijkheid om de omwonenden een keuze aan te bieden waardoor ze meer grip op de situatie krijgen en het gevoel van onmacht vermindert.

Het Platform Nederlandse Luchtvaart denkt dat er in de toekomst een beter systeem ontwikkeld kan worden door zowel onuitgewerkte kwesties, zoals bovengenoemd, als toekomstige experimenten bij de evaluatie in 2005 te betrekken.

Bron: Persbericht Platform Nederlandse Luchtvaart, www.pnl.nl 

home...