NSG wil bestrijding geluidshinder op politieke agenda

Nederlandse Stichting Geluidshinder, 6 juni 2002 

Het voornemen van CDA, LPF en VVD om de files te bestrijden door het gebruik van meer asfalt zal het aantal decibels van wegverkeer verder doen toenemen. De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) te Delft betreurt dat en vraagt om het stilste asfalt op zowel nieuwe als bestaande wegen. Ze dringt er bij de informateur op aan de bestrijding van geluidshinder in de komende regeerperiode niet te vergeten.

De NSG maakt zich daar zorgen over omdat demissionair minister Pronk (VROM) nieuwe wetgeving in voorbereiding heeft, waarmee de Wet geluidhinder verdwijnt. De huidige juridische zekerheden en waarborgen voor het terugdringen en beperken van geluidshinder komen dan te vervallen. 

Gemeenten 

Gemeenten moeten volgens het wetsvoorstel van Pronk een eigen geluidshinderbeleid opstellen. Burgers kunnen daar niet direct invloed op uitoefenen en kunnen het slachtoffer worden van een mogelijk falend gemeentelijk beleid. Indien het lawaai van snelwegen toeneemt, wordt daarmee door het Rijk het verkeerde signaal gegeven. Ook gemeenten zouden dan weinig prioriteit kunnen geven aan geluidshinderbestrijding. Terwijl sanering van bestaande geluidsbelaste situaties en het voorkomen van nieuwe, zaken worden die juist gemeenten ter hand moeten gaan nemen. Nu reeds ondervindt 40% van de Nederlandse bevolking ernstige hinder van een of andere geluidsbron. Alleen met ambitieus geluidsbeleid kan aan het oprukkende lawaai van verkeer en bedrijvigheid een halt worden toegeroepen. 

In een brief aan de informateur en de heren Balkenende, Herben en Zalm wijst de NSG op de ernst van de situatie. Ze vraagt daarom om een geluidsbewuste besluitvorming en het terugdringen van luidruchtige mobiliteit. Indien wegen worden verbreed is het stilste asfalt noodzakelijk!

Bron: website NSG, www.nsg.nl 

home...