Haarlemmermeer verontrust over ruimtereservering Schiphol

Gemeente Haarlemmermeer, 6 juni 2002

De gemeente Haarlemmermeer maakt zich zorgen over de toekomstplannen van Schiphol en luchtvaartsector voor een flinke uitbreiding van het banenstelsel. De gemeente wil de toekomstige groei opvangen door een verdere optimalisatie van het vijfbanenstelsel. Dit betekent volgens Haarlemmermeer dat andere start- en landingsbanen moeten worden gesloten als er nieuwe bijkomen. 

Dit staat nadrukkelijk in het raadsbeleidsprogramma dat de gemeenteraad eind april heeft vastgesteld. Wethouder M. Schoenmaker, ruimtelijke ordening en luchthavenzaken: "Uiteraard hebben we begrip voor de groeiplannen van Schiphol en sector. Schiphol is voor ons een belangrijke partner en een enorme werkgever in onze gemeente. We willen als bestuur dan ook meewerken om de gevraagde ruimtereservering planologisch mogelijk te maken; de gemeente zal immers haar bestemmingsplannen moeten wijzigen. Maar dat betekent in onze optiek niet een automatische groei van vijf naar zes en zelfs naar zeven banen. Voor de lange termijn kiest Haarlemmermeer voor een optimalisatie van het vijfbanenstelsel. Het zo gewenste 2x2-banenstelsel is dan ook mogelijk, maar dan moeten er andere banen worden gesloten". 

"In onze eerste reactie op de uitkomsten van het CPB-rapport - een kosten-batenanalyse van de gevolgen van de uitbreiding - heb ik al aangegeven dat het CPB spreekt van 'negatieve gevolgen voor de omgeving van Schiphol'. Bovendien wordt dat vertaald in 'te vermijden en te compenseren kosten', die bovendien 'bescheiden' worden genoemd in verhouding tot de voordelen voor Nederland. Dat is natuurlijk mooi. Maar de discussie over de milieunormen van het vijfbanenstelsel zijn nog niet eens afgerond, of de luchtvaartsector praat al over een mogelijk zes- of zelfs zevenbanenstelsel. En daar wringt mede de schoen. Uiteraard zijn wij van mening dat een uitgebreide Milieueffect rapportage (MER) de precieze milieugevolgen van de mogelijke banenstelsels in kaart moet brengen. Ik heb echter bij voorbaat al mijn twijfels of de uitbreiding mogelijk is binnen de geldende geluidsnormen, zoals Schiphol en sector 'uit voorlopige studies' concluderen. Meer banen en dezelfde geluidsbelasting; dat gaat volgens mij niet samen". 

Schoenmaker vervolgt: "Bovendien spreekt Schiphol en sector alleen over de milieugevolgen van de gewenste uitbreiding. Maar wat te denken van de maatschappelijke en ruimtelijke effecten van een ander banenstelsel? Het CPB schetst in haar rapport een ronduit negatief beeld van de lokale gevolgen van een uitbreiding: wegen en kanalen moeten worden omgelegd, congestie op wegen rond Schiphol en geluidsbelasting nemen toe. Dit verontrust ons al jaren. We willen dus naast de milieu-effecten, ook de effecten op bereikbaarheid en ruimtelijke (on)mogelijkheden helder in beeld hebben, specifiek ook over een mogelijk passagiersareaal in het gebied Noordwest van de luchthaven". 

Bron: via Nieuwsbank

home...