Breda: Dwangsom bij toekomstige geluidsovertreding bouw HSL/A16

Persbericht gemeente Breda, 19 december 2001

In juli en oktober 2001 zijn in de omgeving van Prinsenbeek overtredingen geconstateerd van de geluidsnormen. Dit als gevolg van werkzaamheden aan de tunnelbak voor de Hogesnelheidslijn en de A16. De geluidsnormen zijn vastgelegd in de ontheffing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De gemeten geluidniveaus bedroegen gemiddeld 64 en 62 decibel dB(A), waar een toegestaan niveau is van gemiddeld 60 dB(A). Het college van burgemeester en wethouders legt nu de houder van de verleende vergunning een dwangsom op. Bij mogelijke toekomstige overtredingen gaat het om 10.000,- ( 4.537,80) per overtreding per dag met een maximum van 250.000,- ( 113.445,05).

In Prinsenbeek komen de A16 en de Hoge Snelheidslijn (HSL) elk in een aparte tunnelbak te liggen. Voor de aanleg hiervan zijn geluidsberekeningen gemaakt. Vervolgens heeft het gemeentebestuur een ontheffing op grond van de APV verleend. Geluidsmetingen in juli en oktober van dit jaar hebben aangegeven dat de geluidsnormen uit de ontheffing zijn overtreden. Het gemeentebestuur heeft de taak de geluidsnormen te handhaven. Het college van burgemeester en wethouders heeft dan ook het besluit genomen de projectorganisatie HSL-Zuid aan te schrijven.

De projectorganisatie is aangeschreven, omdat deze de ontheffing heeft aangevraagd en verkregen. Feitelijk zal de aannemerscombinatie HSL - Brabant Zuid, die het werk in opdracht van de projectorganisatie uitvoert, de maatregelen moeten treffen om het geluidsniveau te beperken tot maximaal de normen van de verleende ontheffing. Concreet betekent de aanschrijving dat bij mogelijke toekomstige overtredingen, een bedrag per overtreding per dag wordt gend.

Bron: website gemeente Breda, www.breda.nl 

home...