BIAC en DHL moeten milieuvergunning luchthaven Zaventem toepassen

Door Goedele Van der Spiegel, www.EnviroDesk.com, 25 januari 2002

De Raad van State verplicht zowel BIAC als DHL de milieuvergunning voor de luchthaven van Zaventem toe te passen. Dat geldt ook voor de opgelegde geluidsnormen voor nachtvluchten. 

Toen Minister Dua in september 2000 de milieuvergunning voor de luchthaven aanscherpte met strengere geluidsnormen, ging BIAC onmiddellijk hiertegen in beroep bij de Raad van State. Samen met DHL pleitte BIAC voor een schorsing, zo mogelijk vernietiging van de milieuvergunning die vanaf begin 2002 van kracht werd. 

De Raad van State oordeelt dat BIAC en DHL “geen moeilijk te herstellen nadeel lijden” bij de onmiddellijke uitvoering van milieuvergunning, die opkomt voor de gezondheidsrechten van de omwonenden. Slechts “een beperkt aantal in vervanging zijnde verouderde toestellen van DHL kunnen die normen niet respecteren.”.

geluidspieken

De belanghebbende omwonenden die samen met Bond Beter Leefmilieu in het proces waren gestapt, krijgen dus gelijk. Hoewel zij ervan overtuigd blijven dat enkel een verbod op nachtvluchten de meest efficiënte oplossing is, erkennen zij toch dat deze milieuvergunning een positieve stap voorwaarts is. Zij vinden dit een noodzakelijke aanvulling op het Federaal Regeerakkoord inzake Zaventem. Want nu wordt niet enkel rekening gehouden met maximale gemiddelden van geluidshinder, voortaan zijn ook bepaalde maxima opgelegd voor individuele nachtvluchten. De omwonenden zijn steeds blijven herhalen dat niet de gemiddelde geluidshoeveelheid slaapverstorend werkt, maar wel de individuele geluidspieken. Ook dat heeft de Raad van State bevestigd in zijn arrest.

De milieuvergunning respecteert de economische leefbaarheid van de luchthaven maar legt tegelijkertijd beperkende geluidsmaatregelen op ten behoeve van de volksgezondheid. Respect voor de nachtrust is trouwens een menselijk grondrecht dat ook door het Europees Hof van de Rechten van de Mens onlangs werd ingeroepen om de Engelse regering te doen rekening houden met de omwonenden van de luchthaven Heathrow. 

Met het oog op dat respect voor de nachtrust heeft de milieuvergunning o.m. bepaald: 

Bron: www.EnviroDesk.com, overgenomen met toestemming

home...