Aarzelingen in Europees Parlement ombouw Laarbruch

CDA, 11 januari 2002

CDA, Groen Links en de PvdA in het Europees Parlement hebben vragen gesteld aan de Europese Commissie over de plannen om het voormalige militaire vliegveld Laarbruch, op twee kilometer van de Nederlands-Duitse grens, te heropenen als burgerluchthaven. Ria Oomen-Ruijten (CDA), Alexander de Roo (Groen Links) en Dorette Corbey (PvdA) willen van de Europese Commissie weten of de regels die gelden voor milieueffectrapportages niet worden overtreden en of de plannen op gespannen voet staan met de Vogel- en Habitatrichtlijn en de aangewezen stiltegebieden.

Het vliegveld is zeer omstreden. Verschillende grensgemeenten in Nederland en Duitsland hebben bezwaar aangetekend, maar deze procedures hebben geen opschortende werking. Verder is ook een nieuw verdrag in voorbereiding tussen Nederland en Duitsland over het gebruik van het Nederlandse luchtruim ten behoeve van vliegveld Laarbruch.

In dat verdrag moeten zaken worden geregeld als de wachtcircuits in het Nederlands luchtruim, de afdwingbaarheid van voorwaarden, de controle daarop en de handhaving van de geluidsnormen.

Ria Oomen-Ruijten: "Een regionale luchthaven in een natuurgebied lijkt mij te veel van het goede voor de draagkracht van het milieu en de burgers. We kunnen daarom niet voorzichtig genoeg zijn. Vandaar dat we hierover duidelijke uitspraken willen en garanties voor mens en milieu en natuur van de Europese Commissie."

Bron: website CDA, www.cda.nl 

home...