Lawaaiige buren 'will be prosecuted'

NOISY NEIGHBOURS 'WILL BE PROSECUTED'

De Britse regering zal waarschijnlijk lokale besturen de macht geven om buren, die geluidshinder veroorzaken, strafrechtelijk te vervolgen. De Britse minister van Milieu, Michael Meacher, is ook van plan voorstellen te doen voor het tegengaan van excessief verkeers- en industrielawaai.

Wetgeving van vijf jaar geleden gaf aan lokale overheden al de macht om actie te ondernemen tegen lawaaiige buren. Maar slechts in enkele gevallen is van deze mogelijkheid gebruik gemaakt, omdat de lokale overheden verplicht waren om dure maatregelen te nemen, zoals nachtelijke geluidspatrouilles.

Bron: BBC Ceefax, met dank aan Lia Verhaar, stichting BAM, Bescherming Akoestisch Milieu, Postbus 329, 5670 AH Nuenen

home...