Stichting Natuur en Milieu: "Haastige spoedwet laat burger stikken"

Stichting Natuur en Milieu Utrecht, 28 november 2002  

Op de hoorzitting op 28 november heeft Stichting Natuur en Milieu de Tweede Kamer dringend verzocht de Spoedwet Wegverbreding niet aan te nemen. De wet moet een snelle aanleg van 150 kilometer extra rijstroken mogelijk maken. Daarbij wordt de wettelijke bescherming tegen verkeerslawaai op losse schroeven gezet, aldus de Stichting Natuur en Milieu. Langs de wegen zullen volgens de Stichting grote groepen van de bevolking meer verkeerslawaai en ook meer luchtvervuiling te verduren krijgen. iteindelijk groter worden en vaker zullen voorkomen.

"ondoelmatig en onder de maat"

Stichting Natuur en Milieu vindt de Spoedwet ondoelmatig en in juridisch opzicht volstrekt onder de maat. De bedoeling is files op te lossen. Dat is een illusie. Door de wegverbredingen verminderen de files daar ter plaatse slechts tijdelijk. Tegelijkertijd verplaatsen zij zich naar andere wegen en wegvakken, of de steden raken verstopt. Ook zal de automobiliteit in absolute zin groeien. Er is immers een grote latente vraag. En zo zullen de verbrede wegen binnen de kortste keren weer vollopen. De wettelijke regels voor geluidhinder zijn in de Spoedwet onduidelijk, moeilijk terug te vinden en voor vele interpretaties vatbaar. De bescherming van de bevolking langs de verbrede wegvakken - vaak ring- en toevoerwegen - is daarmee op onaanvaardbare wijze in het geding. 

De Spoedwet beperkt volgens de Stichting Natuur en Milieu de inspraak- en beroepmogelijkheden. Met de huidige inspraaktermijnen is het voor burgers al moeilijk om op tijd te reageren, vindt de Stichting. De stichting is van mening dat van een burger niet kan worden gevraagd om binnen vier weken te reageren op een wegaanpassingsbesluit, besluiten ter uitvoering van dat besluit, en besluiten over onteigening en nadeelcompensatie.

Bron, website www.snm.nl , aangepast

home...