Arbeidsinspectie neemt metaalsector onder de loep

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 25 november 2002

De Arbeidsinspectie controleert tot het voorjaar van 2003 de arbeidsomstandigheden in de metaalsector. De inspectie onderzoekt of werknemers die met machines werken, hierover voldoende instructies hebben gekregen. Het gaat hierbij onder meer om kantbanken en excenterpersen. Ook de veiligheid van freesmachines is onderwerp van inspectie.

lawaai

Verder controleert de Arbeidsinspectie of werknemers niet met te veel lawaai te maken hebben. Risico's hierbij vormen werkzaamheden als slijpen en lassen. Ook kan geluidsoverlast ontstaan door de nabijheid van luchtcompressoren en van excenterpersen.

Bedrijven die hun arbeidsomstandigheden niet op orde hebben, kunnen rekenen op een waarschuwing, eis, boete of zelfs stillegging van de werkzaamheden; dit is afhankelijk van de ernst van de overtreding. In sommige gevallen kunnen ook werknemers een boete krijgen. Dat is bijvoorbeeld het geval als ze geen gehoorbescherming dragen, hoewel de werkgever deze wel verstrekt en ook het belang hiervan heeft benadrukt.

De Arbeidsinspectie brengt aan 300 bedrijven een onverwacht bezoek. De bedrijfstak telt in totaal ruim 15.000 ondernemingen. Komende zomer zijn de resultaten van de inspecties te verwachten.

Bron: via Nieuwsbank

home...