Richtlijnen geluidbeperkende constructies langs wegen

Jan Hooghwerff, 1 augustus 2002

Enkele maanden geleden heeft CROW een o.a. voor "geluidmensen" interessante richtlijn gepubliceerd. Het gaat om de "Richtlijnen geluidbeperkende constructies langs wegen (GCW-2001)", CROW-publicatie 166. Het is een complete herziening van GCW-1986, de richtlijn die Rijkswaterstaat in de 80-er jaren heeft opgesteld, de periode waarin steeds meer geluidschermen langs de weg gebouwd werden. Begin 90-er jaren heeft CROW een start gemaakt met de herziening van deze richtlijn. De CROW-werkgroep Geluidbeperkende constructies, onder voorzitterschap van ir. C.J. Padmos, heeft de richtlijn samengesteld.

De GCW-2001 bevat richtlijnen, aanwijzingen en overwegingen voor het ontwerp, de bouw en het beheer en onderhoud van geluidschermen. Het gaat dan om constructies tot een hoogte van circa 6 m. Er is informatie opgenomen over de eisen die gesteld moeten worden aan geluidafscherming, geluidabsorptie en geluidisolatie. Om inzicht te geven in de akoestische effecten van schermen is een speciaal hoofdstuk opgenomen: "het akoestisch schermontwerp". Hierin wordt ook aandacht gegeven aan reflecties via schermen naar de overkant van de weg en effecten van de vormgeving.

Een richtlijn is nooit af. Met name een aantal formele normen voor geluidschermen zal de komende jaren beschikbaar komen. Het lijkt me echter een goede zaak dat de richtlijn nu gepubliceerd is.

De richtlijn is voor 35 verkrijgbaar via CROW: www.crow.nl/shop .

Toevoeging op verzoek van CROW: de prijs van de richtlijn is inmissels aangepast, november 2004

 

home...