Nieuwe EU richtlijn terugdringen lawaaiige vliegtuigen

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 26 maart 2002

Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat heeft tijdens de Transportraad in Brussel ingestemd met een Europese richtlijn waarmee geluidsoverlast van lawaaiige vliegtuigen kan worden teruggedrongen. Het gaat om regels en procedures waarmee luchthavens operationele beperkingen kunnen opleggen aan lawaaiige vliegtuigen.

 De richtlijn biedt de mogelijkheid om alle vliegtuigen die marginaal voldoen aan de internationaal vastgestelde geluidseisen volledig te weren. Daarnaast zijn er regels in de richtlijn opgenomen voor operationele beperkingen op een luchthaven, die een deel van het etmaal gelden. Het gaat hier bijvoorbeeld om het beperken van lawaaiige vliegtuigen in de nacht. 

De richtlijn is alleen van toepassing op grote luchthavens. In Nederland gaat het daarbij om Schiphol. De richtlijn vervangt de in 1999 ge´ntroduceerde EU verordening die als doel had om oudere vliegtuigen te weren die alleen door akoestische aanpassingen (hush-kits) net aan voldoen aan internationale geluidseisen. De milieueffectiviteit van de nieuwe richtlijn is groter dan die van de oude verordening. Onder druk van Nederland, met name gesteund door het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en de milieucommissie van het Europees Parlement, behouden de luchthavens voldoende flexibiliteit om maatregelen 'op maat' te nemen. Zo kunnen de maatregelen per luchthaven verschillen.

Bron: via Nieuwsbank 

home...