Meer hinder dan verwacht na openstellen nieuwe startbaan Vancouver

Elly Waterman, 10  maart 2002

Onderzoek in Canada laat zien dat van de geluidshinder rond luchthavens ondanks veelvuldig onderzoek nog steeds verassingen kunnen optreden. Bij de opening van een nieuwe startbaan van Vancouver International Airport is de geluidshinder onderzocht. Deze opening had een stap in de geluidsbelasting tot gevolg. Er zijn twee onderzoeksrondes uitgevoerd: 15 maanden voor de ingebruikname van de nieuwe baan, en 21 maanden erna. Het percentage "very annoyed" en "extremely annoyed" door het luchtvaartgeluid was groter dan verwacht op basis van de bekende dosis-effect relaties. 


Figuur 1. Percentage ernstig gehinderden rond Vancouver voor en na de ingebruikname van de nieuwe startbaan. In Brideport is de hinder hoger dan verwacht.

niet-akoestisch

Een groot deel van de extra hinder bleek een gevolg te zijn van niet-akoestische factoren. De auteurs speculeren dat deze kunnen zijn:

 Noot: Opvallend is dat de dosis-effect relaties door de auteurs worden beschouwd als dé waarheid, afwijkingen moeten wel ergens anders door veroorzaakt worden. 

Bron: Social survey of community response to a step change in aircraft noise exposure, Sanford Fidella et.al, J. Acoust. Soc. Am., Vol. 111, No. 1, Pt. 1, Jan. 2002

home...