Onenigheid binnen Europees parlement: Valt muziek onder lawaai?

FVN, 28 februari 2002

Al in 1992 lag er een voorstel voor een richtlijn inzake minimumvoorschriften voor gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan risico’s op het gebied van trillingen en lawaai. Op dit laatste punt is de Raad nu tot een gemeenschappelijk standpunt gekomen. Deze ontwerprichtlijn moet de huidige richtlijn inzake lawaai vervangen. 

In het gemeenschappelijk standpunt gaat de Raad volgens de Deense rapporteur van de commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken, Thorning-Schmidt, niet ver genoeg. Zij is van mening dat de bescherming van de werknemer verder moet worden verbeterd. Het huidige gemeenschappelijke standpunt riskeert dat de bescherming tegen blootstelling aan lawaai in de nieuwe richtlijn zelfs afneemt. 

De betreffende commissie heeft daarom wederom een reeks amendementen aangenomen, die een verscherping van het gemeenschappelijk standpunt inhouden. Thorning-Schmidt blijft daarbij zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie. In de EP-commissie zelf bestond onenigheid over enkele amendementen. 

Tchaikowsky of drilboor

Zo had de Nederlandse europarlementariër Bartho Pronk een amendement ingediend, dat musici van de richtlijn uitsluit. Volgens de CDA’er Pronk is het geluid van Tchaikowsky niet hetzelfde als een drilboor. Muziek en entertainment zijn culturele factoren, die buiten de richtlijn moeten blijven. Thorning-Schmidt wierp dit tegen met het argument dat musici net zo goed last hebben van geluidsoverlast als andere werknemers. Bovendien is in het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met geen woord over een uitzondering voor musici gerept. 

Ook in de huidige richtlijn worden musici niet uitgesloten. Waarom zouden wij dat dan wel doen? De vakbonden steunden Thorning-Schmidt in haar argumenten. Door verantwoordelijk collega in Amsterdam is geprobeerd Bartho Pronk een toontje lager te laten zingen. Via het FNV netwerk is ook de Finse Muziekbond ingeschakeld. Ook zij reageerden geschrokken op dit amendement dat hun leden de beoogde bescherming dreigt te ontnemen. De uitkomst klonk ons als muziek in de oren! De commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken verwierp uiteindelijk het betreffende amendement. De strijd is echter nog niet voorbij. Over het verslag moet de plenaire vergadering van het EP nog stemmen. Thorning-Schmidt heeft reeds aangegeven Vakbondssteun zeer op prijs te stellen!

Bron: website FNV

Meer lezen? Onderzoek geluidblootstelling musici

home...