BelgiŽ implementeert EU richtlijn gebruik materieel buitenshuis

Goedel van der Spiegel, Envirodesk, 12 maart 2003

Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu Magda Aelvoet heeft begin maart een ontwerp van KB voorgelegd aan de Ministerraad in verband met geluidsemissies in het milieu door materieel voor gebruik buitenshuis. Vandaag is het KB in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Dit KB is een omzetting van Europese Richtlijn 2000/14/EG en legt strikte geluidscriteria op voor onder meer bouwmaterieel en Ėmachines, graafmachines, laadmachines, torenkranen, motorcompressoren, energieaggregaten, materieel voor laswerk, betonbrekers, trilhamers, gazonmaaimachines, en ander materieel voor gebruik buitenshuis.

Het KB vormt een belangrijk element in de strijd tegen de toegenomen geluidsoverlast en geluidspollutie. Alle materieel voor gebruik buitenshuis zal slechts op de markt kunnen worden gebracht of in gebruik worden genomen als het voldoet aan vastgelegde geluidscriteria die worden bekrachtigd door het aanbrengen van de CE-markering. Het aantal decibels waaraan drilboren, grasmaaiers en ander materieel zullen moeten voldoen zal strikt beperkt zijn. Daarnaast voorziet het KB vanaf 2006 een bijkomende reductie in de grootteorde van 10 decibel.

Dit KB kwam tot stand na advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, de Hoge Gezondheidsraad, de Raad voor het Verbruik en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en na betrokkenheid van de Gewesten.

De controle en handhaving is in handen van de Federale Inspectie Leefmilieu (Magda Aelvoet) en de Economische inspectiedienst (Charles Picquť).

Bron: http://www.envirodesk.com, overgenomen met toestemming

home...