Rijk geeft extra geld uit voor geluidsisolatieproject Assendelft

Gemeente Zaanstad, 17 augustus 2001

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft onlangs besloten extra geld beschikbaar te stellen voor het isoleren van circa 150 woningen in Assendelft, Aalsmeer en Oudemeer. Van deze 150 woningen staan er 50 in Assendelft. Dit betekent niet dat Progis bij al deze woningen ook daadwerkelijk geluidwerende voorzieningen zal aanbrengen. Woningen waar de kosten in verhouding tot de marktwaarde te hoog zijn, zullen naar verwachting toch niet aan het project geluidisolatie kunnen deelnemen.

De woningen in Assendelft stonden op het programma om ge´soleerd te worden in verband met de aanleg van de vijfde Schipholbaan. Isolatie brengt voor een deel van deze woningen problemen met zich mee. De funderingen zijn niet berekend op het extra gewicht van de isolatie en ook de houten wanden en lichte dakconstructies vormden een levensgroot probleem om adequaat te kunnen isoleren. De gemeente Zaanstad en de bewonersvereniging BIA hebben dit probleem vorig jaar aangekaart bij de minister van Verkeer en Waterstaat, Tineke Netelenbos. De minister heeft vervolgens onderzoek laten doen naar de situatie in o.a. Assendelft. Het gevolg daarvan is dat zij nu extra geld beschikbaar stelt om een aantal aanvullende maatregelen te kunnen nemen. Op 13 september organiseert Progis, de organisatie die het isolatieproject uitvoert in Assendelft, in het Wapen van Assendelft een informatiebijeenkomst om de bewoners van de woningen tekst en uitleg te geven over deze aanvulling. 'De gezamenlijke lobby van de BIA en de gemeente Zaanstad heeft blijkbaar succes gehad', aldus de wethouder van Milieu, Arjan Klein Nibbelink.

Waardering

De minister heeft haar waardering uitgesproken over het feit dat de rapportage waarin ÚÚn en ander nadrukkelijk onderzocht is, in goed en nauw overleg met bewonersorganisatie BIA en gemeente Zaanstad tot stand is gebracht. In 1999 is de projectorganisatie Progis begonnen met het isoleren van de woningen in Assendelft in verband met de uitbreiding van Schiphol.

Problemen

Al kort na de start van het isolatieproject in Assendelft deden zich bij veel oude woningen problemen voor als gevolg van onvoldoende draagkracht van de funderingen, houten wanden en lichte kapconstructies. Dit onderzoek is in mei 2000 gestart en eind 2000 afgerond. Nu de minister extra geld beschikbaar stelt, kan in Assendelft het merendeel van de probleemgevallen nu worden uitgevoerd. Als de aanvullende financiering van naar schatting vele miljoenen niet was toegezegd, had een groot deel van de woningen niet ge´soleerd kunnen worden.

Onacceptabele woonruimteverkleining

Door de binnendakse isolatie werden ruimten (slaapkamers) kleiner. Ook dat werd bij de ministers als knelpunt naar voren gebracht. Door Zaanstad is actie ondernomen richting minister Van Verkeer en Waterstaat. De minister deed daarop de toezegging een nader onderzoek te laten uitvoeren. Verkeer en Waterstaat stelt geen middelen ter beschikking voor de problematiek rond de woonruimteverkleining. Verkeer en Waterstaat vindt dat hiervoor binnen de bestaande regels voldoende ruimte is om 'onacceptabele ruimteverkleining'' te compenseren. Verkeer en Waterstaat denkt daarbij aan het herindelen van ruimten, of het plaatsen dan wel vergroten van een dakkapel.

'Dit standpunt van Verkeer en Waterstaat kennen we', aldus Klein Nibbelink. 'In reactie hierop hebben wij de minister reeds verzocht om in de schrijnende gevallen waarbij nauwelijks voldoende ruimte overblijft in de slaapkamers, regels soepel toe te passen.

Tot slot voegt hij toe 'Ik adviseer de bewoners wel dringend om te reageren op de oproepen tot deelname aan het programma van de Progis-organisatie, omdat ze anders ongewild hun recht op isolatie verliezen'.

 Bron: via Nieuwsbank

home...