Oproep Innovatieprijs en opname in Nationale Geluidgids

Ans Bosgoed, Stichting Innonoise, 17 augustus 2001

De Stichting Innonoise:

Meedingen naar de Nationale Geluid- en Trillingeninnovatieprijs 2001

Tijdens het vijfde Nederlandse Congres over Geluid- en Trillingen, op 7 en 8 november 2001, in het World Trade Center te Rotterdam, zal voor de tweede maal de Geluid en de Trillingeninnovatieprijs uitgereikt worden. Deze prijs is een initiatief van de stichting Innonoise.

Wie kunnen er meedingen naar de prijs?

Bedrijven, organisaties en personen die een innovatief product of dienst op het gebied van reductie van geluid, te bieden hebben, aan de bron, het tussen gebied of aan de gevel. Meer informatie en een inschrijfformulier kunt u vinden op www.innonoise.nl  of www.geluidentrillingen.nl  of door het secretariaat van de stichting te bellen op 055 - 522 6463.

Wilt u vermeld worden in de Nationale Geluidgids?

Belangrijk voor innovatiekracht is toegankelijkheid van kennis. Waardevolle kennis over mogelijkheden voor reductie van geluid zit in bedrijven, organisaties en personen. De stichting Innonoise wil deze kennis dichter bij elkaar brengen en beter toegankelijk maken. Als eerste stap daartoe ziet de stichting het opstellen van een Nationale Geluidgids. Deze gids geeft antwoorden op vragen als: Wie zijn er in Nederland de experts op het gebied van bronmaatregelen voor railverkeer? Wie leveren er geluidarme wegdekken? Welke bureaus zijn gespecialiseerd in industrielawaai? Wie heeft het geluidossier wegverkeer onder zijn hoede bij V&W? Wat is het postadres, emailadres, telefoonnummer, titulatuur etc. van persoon X ook al weer? Wie is bij gemeente Nijmegen aanspreekpunt voor geluidszaken en wat is zijn of haar telefoonnummer? Welke bedrijven maken en verkopen software op het gebied van geluid? De antwoorden op al dit soort vragen zullen in een mum van tijd te vinden zijn in de Nationale Geluidgids. Deze gids zal jaarlijks uitgebracht worden en bestaan uit de volgende vier delen: 

  1. Het innovatiejaarboek Het innovatiejaarboek bestaat uit beschrijvingen van innovatieve producten en diensten die te maken hebben met reductie van geluid, dit in de breedste zin des woords. Producten en diensten die meedingen naar de Geluid- en Trillingeninnovatieprijs worden beschreven maar ook afzonderlijke informatieve artikelen van bedrijven of organisaties zijn hier te vinden. 
  2. De bedrijvengids. In de bedrijvengids wordt voor verschillende rubrieken aangegeven welke bedrijven hierin actief zijn met vermelding van relevante bedrijfsgegevens. Een voorbeeld van zo'n rubriek is bijvoorbeeld "Leveranciers geluidarme wegdekken", of "Advies en ingenieursbureaus op het gebied van railverkeerslawaai". 
  3. De overheidsgids. In de overheidsgids wordt de organisatie van het aspect geluid binnen de relevante nationale en regionale overheden aangegeven. Hier kan men de gegevens van voor geluid belangrijke sleutelfiguren en contactpersonen binnen overheidsorganisaties vinden. 
  4. De persoonsgids. De persoongids bestaat uit een lijst persoonsgebonden gegevens van personen die werkzaam zijn op het gebied van geluid.

De Nationale Geluidgids verschijnt zowel op papier als op internet. De gids wordt gratis en actief verspreid door de stichting Innonoise. Een eenvoudige vermelding in de bedrijvengids, de overheidsgids en de persoonsgids gratis. Wilt u in de gids vermeld worden? Als u al een mailing van Innonoise gehad heeft vult u eenvoudig de antwoordfax in en stuurt hem op. Als u geen mailing ontvangen heeft kunt u de benodigde informatie vinden op www.innonoise.nl

home...