Geluid en trillingen in Nederland

5e nationaal congres over geluid en trillingen bij weg-, rail-, luchtverkeer en de industrie

Henk de Kluijver, dBvision, 28 augustus 2001

"Van Beleid naar Praktijk" en "MIG en Europa"

De Nederlandse geluidswetgeving wordt gedecentraliseerd. MIG is een veel gehoorde term. De gemeenten mogen in de toekomst hun eigen geluidsbeleid voeren. Tegelijkertijd komt er ook een algehele Europese geluidswetgeving. Enerzijds wordt er dus gedecentraliseerd en anderzijds gecentraliseerd. In dat opzicht lijken de bewegingen vanuit Den Haag en Europa tegengesteld te zijn. Wringt dit met elkaar, of vullen deze ontwikkelingen elkaar juist aan? Dit en nog veel meer zal u op het congres Geluid en Trillingen 2001 dat op 7 en 8 november in het World Trade Center in Rotterdam wordt gehouden duidelijker worden. 

Het congres wordt in nauwe samenwerking met de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat georganiseerd. Zij willen u dit jaar in het bijzonder verwelkomen op het congres, omdat op de genoemde onderwerpen nu concreet kan worden ingegaan. Zowel op het nationale als op het Europese beleidsvlak liggen zijn er nu duidelijke plannen. De ministerraad heeft ingestemd met het MIG-voorstel van minister Pronk en ook de Raad van ministers van de Europese Unie heeft haar geluidsrichtlijn gereed. Kortom; er is flink wat in beweging op het gebied van het geluidsbeleid. 

Heeft beleid effect?

Op de eerste ochtend van het congres wordt ingegaan op de vraag of beleid tot merkbaar effect kan leiden. Dit is dan ook het thema van de lezing van de heer Van der Vlist, Directeur Generaal van het Ministerie van VROM. Vervolgens zullen hij en de overige sprekers in discussie gaan met de congresbezoekers. Dit alles onder leiding van de dagvoorzitter de heer Henny Beijer. 

Trillingen

Op het gebied van trillingen wordt tijdens het congres ook een andere vraag behandeld. Voor trillingen bestaat namelijk nog geen landelijk beleid. De vraag daarbij is dan ook niet wat er van het beleid in de praktijk terecht komt, maar eerder andersom. Oftewel; wat komt er van de trillingspraktijk in het beleid terecht?

Gereduceerde prijs

Om een zo'n groot mogelijk groep mensen te kunnen informeren over de nieuwste ontwikkelingen is de toegangsprijs van het congres verlaagd. U kunt bij inschrijving voor 15 september hiervan profiteren. Deelname door ambtenaren van provincies en gemeenten wordt in het bijzonder aangemoedigd door een speciale gereduceerde prijs voor deze doelgroep. De prijzen vindt u op de website (www.geluidentrillingen.nl).

Programma

Het congres Geluid en Trillingen in Nederland vindt plaats op 2 dagen:

Het complete programma met een samenvatting van de komende lezingen vindt u op de website (www.geluidentrillingen.nl).

Stichting Innonoise, innovatieprijs en beurs

Met het bestrijden van ongewenst geluid en trillingen ofwel geluids- en trillingshinder valt sinds vorig jaar ook een prijs te winnen. De stichting Innonoise is in 2000 opgericht om ontwikkelingen te stimuleren waardoor wij in de rust die we wensen kunnen leven. Deze stichting geeft een stimuleringsprijs voor het beste idee om dit doel te bereiken. De prijs wordt uitgereikt op de laatste dag van het Nationale Geluid en Trillingen congres. Op de beurs, die tegelijk met het congres wordt gehouden, zullen de deelnemers aan de pers en het publiek hun uitvindingen presenteren. Op de beursvloer van het World Trade Center zullen meer dan 40 bedrijven en instellingen hun producten en nieuwste vindingen voor de analyse en de bestrijding van ongewenst geluid of trillingen demonstreren. Daarnaast worden leveranciers in de gelegenheid gesteld om in n van de congreszalen presentaties te geven over hun producten, diensten of software-systemen.

G&T2001 is niet alleen een plaats waar kennis kan worden opgedaan, maar ook een uitstekende ontmoetingsplaats voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Het is een plaats waar informeel ideen kunnen worden uitgewisseld. Hiervoor bieden de borrels en lunches p de beursvloer ruimschoots de gelegenheid.

Algemene informatie

Data:
7 november: Van beleid naar praktijk (bij geluid en andersom bij trillingen)
8 november: MIG en Europa (de wijziging van nationale en de invoering van het Europese geluid beleid)
Plaats: Congres centrum 'World Trade Center' te Rotterdam
Organisatie: Ministerie van VROM, Ministerie van V&W, AEA Technology Rail bv, Nederlandse Trillingsvereniging, SWOT organisatie-advies en dBvision.
Contactpersonen: 
Ans Bosgoed van SWOT Organisatie-advies, telefoon: 055 5226463, fax: 055 5226385, e-mail: info@swotorganisatieadvies.nl 
Henk de Kluijver van dBvision, Telefoon: 06 29076163, e-mail: henkdekluijver@dbvision.nl 
Website: http://www.geluidentrillingen.nl 

home...