Nachtvluchten op Rotterdam Airport aan banden gelegd

Gemeente Rotterdam, 25 oktober 2001

Het gebruik van Rotterdam Airport is door het Ministerie van Verkeer & Waterstaat aan banden gelegd. Dit houdt onder meer in dat er 's nachts tussen 23.00 en 7.00 uur alleen kleinere, minder lawaaiige, zakenvliegtuigen mogen starten of landen. Voor de grote, meest lawaaiige toestellen geldt zelfs een verbod tussen 18.00 en 8.00 uur. Op dat nachtverbod is een aantal uitzonderingen van toepassing, zoals noodsituaties, hulpvluchten, regeringsvluchten voor personenvervoer of (medische) spoedvluchten.

Dit zogeheten 'nachtregime' is een verplicht onderdeel van de aanwijzing ingevolge de Luchtvaartwet. Bij dit besluit zijn ook geluidzones vastgesteld. Zowel gebruikers als omwonenden van Rotterdam Airport weten met deze regels en het nachtverbod nu waar ze aan toe zijn. De vastgestelde geluidzones begrenzen zowel het luchtverkeer als eventuele nieuwe woningbouw. Voorts zal voor enige tientallen bestaande woningen die binnen een bepaalde geluidsgrens liggen (40Ke), worden overgegaan tot geluidsisolatie.

Het College van B. en W. van Rotterdam is verheugd dat met deze regels van de Minister duidelijkheid ontstaat over grenzen ten aanzien van het luchtverkeer. Ook voor mogelijke toekomstige ontwikkelingen op en rond het vliegveld is nu helderheid verkregen, met daarbij juridische kaders voor het handhaven van de regels.

geen verplaatsing recreatieve luchtvaart

In de aanwijzing is uitwerking gegeven aan het onderhandelingsakkoord tussen de Gemeente Rotterdam en de NV Luchthaven Schiphol, exploitant van Rotterdam Airport. De aanwijzing bevat een evenwichtig compromis tussen economische belangen en eisen die aan het leefmilieu van Rotterdammers moeten worden gesteld. Helaas heeft de Minister het verzoek niet ingewilligd om de kleine recreatieve luchtvaart met behulp van de aanwijzing te verplaatsen. Het College van B. en W. had liever gezien dat deze vliegtuigen worden geweerd. Het College rekent er op dat de Minister, in het kader van het tot stand komen van het Structuurschema Regionale en Kleine Luchthavens (SRKL), nagaat op welke wijze belemmeringen voor uitplaatsing kunnen worden weggenomen.

Bron: via Nieuwsbank

home...