CROW lanceert Website Stille wegdekken

Chiel Roovers, M+P Raadgevende Ingenieurs, 23 oktober 2001

Geluidhinder vanwege het wegverkeer is in Nederland een significant milieuprobleem. De aanpak van wegverkeerslawaai richt zich daar waar snelheden boven de 30 km/u voorkomen op de bron: het rollen van de band over het wegdek. De toepassing van stille wegdekken bezit hierbij het grootste reductiepotentieel voor de geluidemissie.

Op initiatief van VROM heeft CROW de internetsite www.stillerverkeer.nl opgestart. Op deze website is met de lancering van het gedeelte “Stille Wegdekken” veel informatie beschikbaar gekomen met betrekking tot de toepassing van stille wegdekken in Nederland. 

De site is gericht op zowel milieu- als wegbeheerders, akoestisch adviseurs als wegenbouwers, en op alle andere geďnteresseerden. De site informeert over de laatste ontwikkelingen en kennis.

De A10 West in Amsterdam

Wat staat er op de site:

Interactief kan de surfer de effecten van stille wegdekken berekenen voor bepaalde verkeersituaties. De vraagbaak geeft de mogelijkheid te reageren.

home...