Atelier in Brussel over geluidscartografie

Hans Veldman, Gemeente Apeldoorn, 28 oktober 2001

Een atelier en de richtlijn

Op 25 en 26 oktober j.l. is in Brussel een Atelier gehouden met als thema: "De toepassing van de richtlijn inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai. Welke inzet op plaatselijk vlak?".

Voor de duidelijkheid: met de richtlijn wordt bedoeld de ontwerprichtlijn 2000/0194 van de EU aangaande omgevingslawaai, en een atelier is goed Belgisch voor een workshop.

Organisatie en onderwerpen

De organisatie van het atelier was in handen van het Brussels Instituut voor Milieubeheer BIM-IBGE. Dit instituut heeft met behulp van LIFE-subsidie van de EU de akoestische situatie van het stadsgewest Brussel in kaart laten brengen. Om ervaringen uit te wisselen is door het BIM een atelier over geluidscartografie georganiseerd waar, aldus de uitnodiging, vier onderwerpen aan de orde zouden komen:

De thema's zouden technisch en beleidsmatig worden benaderd, "met inbegrip van de financiŽle steunmaatregelen en van de eventuele andere werkmiddelen die de Europese Unie ter beschikking van de lokale besturen zou kunnen stellen."

Apeldoorn, 2000-2001

Allemaal erg interessant voor een gemeente die ter voorbereiding van MIG, ťn uiteraard bovengenoemde EU-richtlijn, al enige tijd bezig is alle mogelijk relevante akoestische gegevens digitaal te verzamelen, met de bedoeling die op het juiste moment, met de juiste programmatuur en de juiste middelen in een soort trechter te gooien om mooie geluidkaarten te krijgen. Dus, op naar Brussel.

Brussel, 25 en 26 oktober 2001

Nabij het EU-bolwerk aan het Robert Schumanplein kwamen ca. 80 deelnemers uit 13 landen bijeen. Van de belangstellenden kwamen er drie uit Nederland.

Elk van de bovengenoemde onderwerpen werd ingeleid door een aantal sprekers uit het panel, die met dat onderwerp al een bepaalde expertise hadden opgebouwd. In totaal zijn er ruim 20 sprekers aan het woord geweest. Na de inleidingen was er, helaas vrij beperkt, ruimte voor discussie. De meeste inhoudelijke discussie vond plaats tijdens pauze en lunch.

Uiteraard gaat het te ver alles hier samen te vatten. Hiervoor verwijs ik graag naar de website van het BIM (http://www.ibgebim.be) waar, zo is mij verzekerd, zo spoedig mogelijk een verslag van deze dagen zal worden opgenomen.

Toch geef ik hieronder alvast enkele punten aan die mij zijn bijgebleven na de lezingen, discussies en het doorbladeren van de lijvige reader. Het zijn vaak ook dingen die "geroepen" zijn; ik sta niet in voor de juistheid en het hoeft evenmin overeen te komen met mijn persoonlijke mening.

Hoewel wat mij betreft de technische aspecten wat meer aandacht hadden mogen hebben, vond ik deze dagen zeer inspirerend. Ik ben gesterkt in mijn opvatting dat geluidscartografie niet alleen een aardig hulpmiddel, maar meer een onmisbare voorwaarde is om in samenspraak met burgers en bestuurders lokaal geluidbeleid te kunnen ontwikkelen.

home...