Bulderbos onteigend in tussenvonnis

Milieudefensie, Amsterdam, 25 september 2001

De Haarlemse rechtbank heeft in een tussenvonnis de onteigening van het Bulderbos door Schiphol goedgekeurd. Milieudefensie en de Bulderboseigenaren zijn verbaasd over het vonnis. De luchthaven beschikt immers nog niet over een rechtsgeldige milieuvergunning voor ingebruikneming van de vijfde baan. Schiphol heeft het bos overigens nog niet in handen, want het bedrijf mag het bos niet ontruimen. Voor de feitelijke ontruiming moet de luchthaven een nieuwe juridische procedure starten, die weer vele maanden kan duren. Milieudefensie wil tot zeker 8 oktober in het Bulderbos blijven. Dan behandelt de Tweede Kamer de Wet Luchtvaart.

Hoger beroep

De Bulderboseigenaren zullen bij de Hoge Raad hoger beroep aantekenen tegen dit tussenvonnis. Zolang dit beroep niet is behandeld, kan van ontruiming geen sprake zijn. In de noodwet 'Versnelde aanleg vijfde baan' van het kabinet is de schorsende werking van het hoger beroep weliswaar geschrapt, maar alleen voor zover die betrekking heeft op het onteigeningsvonnis. De noodwet laat de normale ontruimingsprocedure wel in stand. Dit betekent, dat een ontruimingsverzoek pas verkregen kan worden nadat het hoger beroep bij de Hoge Raad is behandeld.

Milieudefensie en de Bulderboseigenaren zullen het bos blijven gebruiken als levend protest tegen de ondermijning van de beloofde milieubescherming door minister Netelenbos. Vanaf vandaag gaat de bewoning van het Bulderbos verder in de vorm van de Bulderboswake.

Wet Luchtvaart in Tweede Kamer

De Tweede Kamer zal op 8 oktober a.s. de Ontwerpwet Luchtvaart behandelen van minister Netelenbos. Met deze wet worden volgens Milieudefensie alle relevante milieubeloften die werden gedaan bij het besluit tot aanleg van de vijfde baan in 1995, gebroken. Terwijl het kabinet in 1995 beloofde dat met de aanleg van de vijfde baan het milieu beter zou worden dan het in 1990 was, zal deze wet tot gevolg hebben dat de herrie, vervuiling, stank, energieverspilling en neerstortrisico's van de luchthaven kunnen toenemen. Milieudefensie wil zo lang mogelijk in het Bulderbos blijven, om een oproep te doen aan de Tweede-Kamerleden om niet akkoord te gaan met deze elastieken milieugrenzen. Milieudefensie en de andere Bulderboseigenaren vinden het protestbos nu harder nodig dan ooit, omdat de Wet Luchtvaart van minister Netelenbos een gatenkaas maakt van de beloofde milieugrenzen.

Bron: website Milieudefensie 

home...