10 mei 2001: Conferentie over Wet Luchtvaart - Schiphol: een gewoon bedrijf?

Miliuedefensie, Amsterdam, 3 april 2001

Donderdag 10 mei vindt in De Rode Hoed in Amsterdam de conferentie plaats Schiphol: een gewoon bedrijf?. Op de conferentie staat de Ontwerpwet Luchtvaart centraal, die het kabinet eind januari presenteerde. In dit wetsvoorstel staan de nieuwe milieugrenzen voor Schiphol na 2003. De conferentie wordt georganiseerd door Milieudefensie in samenwerking met de gemeente Amsterdam.

De conferentie is bedoeld voor politici en ambtenaren uit de regio en voor leden van milieu- en bewonersorganisaties. Er zijn plenaire inleidingen, workshops en een debat met Tweede Kamerleden. De dagvoorzitter is Prof. Dr. Erik Jan Tuininga.

Programma

Workshops, met inleidingen van deskundigen Onderwerpen: geluid, stank, luchtkwaliteit, externe veiligheid, handhaving, de Commissie Geluidshinder Schiphol, gezondheid en het economisch belang van Schiphol.

Slotdebat

Wat: Conferentie Schiphol: een gewoon bedrijf?
Wanneer: Donderdag 10 mei 2001, 10.00 - 17.30 uur
Waar: De Rode Hoed, Amsterdam
Entree: f 35,- voor niet-professionals, f 350,- voor professionals

Contact / aanmelding:

Milieudefensie Vliegverkeer, Leonie Haakshorst, 020 5507 381 of Joris Wijnhoven, 020 5507 382 Folder met opgaveformulier bestellen: Milieudefensie Servicelijn: 020 6262 620, of kijk op deze website.

Voor meer informatie:

Milieudefensie Servicelijn, tel. 020-6262620

Bron: website Milieudefensie

home...