Aanwijzingsbesluit Airport Eelde: basis voor baanverlenging

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 11 april 2001

Tijdens het overleg van minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat met de Tweede Kamer is ingestemd met het aanwijzingsbesluit voor het luchtvaartterrein Eelde. Het aanwijzingsbesluit bevat gebruiksvoorschriften voor de exploitant (geluidszone, nachtsluiting en andere gebruiksbeperkingen). Ook wordt de basis gelegd voor een verlenging van de start- en landingsbaan van 1800 naar 2500 meter.

Na publicatie van het aanwijzingsbesluit in de Staatscourant, treedt het besluit in werking. De gebruiksvoorschriften worden dan meteen van kracht. De exploitant NV Groningen Airport Eelde start de voorbereidingen voor de aanleg van de baanverlenging.

Bron: via Nieuwsbank

home...