Nog geen verkleining geluidszone Soesterberg

Door onze redactie, 14 februari 12 februari 2001

In een brief aan de Tweede kamer gaat de Staatssecretaris van Defensie,  H.A.L. van Hoof, in op het verzoek van Gedeputeerde Staten van Utrecht om de geluidszone rond de Luchthaven Soesterberg te verkleinen, bij beŽindiging van het gebruik van de zogenoemde COB-functie door de Amerikaanse luchtmacht. 

Door het Amerikaanse ministerie van defensie is  namelijk besloten om een einde te maken aan het gebruik van de vliegbasis Soesterberg als Co-located Base. Hierdoor komt het aantal voor de Amerikaanse jachtvliegtuigen gereserveerde vliegbewegingen te vervallen.Vliegbasis Soesterberg blijft de thuisbasis van twee transporthelikoptersquadrons. Na het wegvallen van de COB-taak blijft Soesterberg ook een reserve vliegveld voor Nederlandse F-16's.

De staatssecretaris geeft aan dat een onderzoek zal worden gestart om te bezien welke aanpassing aan de geluidszonering mogelijk is. Het onderzoek is ter hand genomen door de staf van de Koninklijke luchtmacht. Bij dit onderzoek worden tevens nieuwe ontwikkelingen op het gebied van milieuregelgeving betrokken. In dit verband is van belang de Richtlijn voor omgevingsgeluid die door de Europese Unie wordt voorbereid. Deze richtlijn introduceert een nieuwe (uniforme) dosismaat voor de geluidsbelasting van civiele geluidsbronnen. Eventueel kan dit tot gevolg hebben dat de dosismaat Kosteneenheden, zoals die thans op basis van de luchtvaartwetgeving wordt gehanteerd voor de beoordeling van de geluidsbelasting door startende en landende vliegtuigen van de militaire luchtvaartterreinen, wordt vervangen door de dosismaat Lden. Dit is een dosismaat die gebaseerd is op het equivalente geluidsniveau van alle vliegtuigbewegingen in de periode van een jaar, met weegfactoren voor de dag-, avond- en nachtperiode.

Op dit moment zijn de resultaten van het onderzoek nog niet bekend. Gelet op deze onzekerheid en ter voorkoming van uit milieuhygiŽnisch oogpunt ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen, is de Staatssecretaris van mening dat voorzichtigheid is geboden ten aanzien van een mogelijke verkleining van de vastgestelde geluidszone.

Bronnen: via Nieuwsbank, aangepast, ingekort.
kamervragen en antwoorden 17 mei 2000, Ministerie van Defensie.

home...