Schiphol verandert preferentie baangebruik bij startpiek

Amsterdam Airport Schiphol, 26 februari 2001

Amsterdam Airport Schiphol heeft met ingang van gisteravond de preferentievolgorde van haar baangebruik tijdens de startpiekperioden veranderd. De verandering is nodig omdat de eerste paar maanden van het gebruiksplanjaar er veel zuidelijke en zuidwestelijke wind stond, waardoor er meer starts hebben plaatsgevonden richting het zuiden dan er voor deze periode werd aangenomen in het Gebruiksplan 2001. Het huidige gebruiksplanjaar loopt van 1 november 2000 tot en met 31 oktober 2001. Tijdens de startpiekperioden worden er twee banen gebruikt voor het starten en één baan voor het landen.

Prefentieel baangebruik

Amsterdam Airport Schiphol hanteert sinds jaren een prefentieel baangebruiksysteem. Dit betekent dat - uit oogpunt van veiligheid, afhankelijk van weer en drukte in het luchtruim - bij voorkeur die banen worden gebruikt waarvan de uitvliegroutes zoveel mogelijk over relatief dun bevolkte gebieden gaan.

Verandering van preferentie

De verandering van de huidige preferentie houdt in dat tijdens een startpiek nu als tweede voorkeur (was vierde preferentie) de Kaagbaan en de Zwanenburgbaan voor starten en de Buitenveldertbaan voor landen zullen worden gebruikt. De oorspronkelijke tweede preferentie was starten van de Kaagbaan en Aalsmeerbaan en landen op de Zwanenburgbaan . De eerste preferentie blijft starten op de Zwanenburgbaan en de Buitenveldertbaan en landen op de Kaagbaan. Door de preferentiewisseling zal de Buitenveldertbaan vaker worden gebruikt als de landingsbaan tijdens een startpiek en zal het aantal starts in zuidelijke richting afnemen.

Noise Management Committee

De feitelijke ontwikkeling van de geluidsbelasting wordt maandelijks gemonitoord door het Noise Management Committee (NMC). Daarin hebben vertegenwoordigers zitting van Amsterdam Airport Schiphol, de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, de overige luchtvaartmaatschappijen vertegenwoordigd in de Schiphol Airline Operaters Committee (SAOC), de slotcoördinator, Luchtverkeersleiding Nederland, en de overheid (Handhavingsdienst Luchtvaart en het ministerie van VROM). Het NMC kan gedurende het gebruiksplanjaar maatregelen nemen om overschrijding van de geluidszones te voorkomen. De preferentiewisseling die per gisteravond is ingevoerd is geaccordeerd door het Noise Management Committee en ingevoerd door Luchtverkeersleiding Nederland. Nachtverbod

Daarnaast neemt Amsterdam Airport Schiphol ook andere maatregelen om binnen de geluidszones te blijven. Zo is er de afgelopen weken drie keer een startverbod opgelegd aan een maatschappij die meerdere malen in de nachtperiode opereerde zonder daarvoor nachtslots te hebben verkregen.

Bron: via Nieuwsbank

home...