Oprichtingsbijeenkomst en lezingenmiddag Nederlandse Trillingsvereniging

Arnold Koopman, namens het voorlopig bestuur van de NTV, 14 mei 2001

Op donderdag 31 mei organiseert het voorlopig bestuur van de Nederlandse Trillingsvereniging een lezingenmiddag met aansluitend de oprichtingsvergadering. Ge´nteresseerden worden uitgenodigd deze middag bij te wonen. De middag vindt plaats: Van der Valk Vught. Aanvang: 14:00 uur.

Hoe gaat het met de Nederlandse Trillingsvereniging?

Eind vorig jaar ontstond het initiatief een vereniging op te richten op het gebied van (mechanische) trillingen. Er heeft zich een voorlopig bestuur gevormd om deze vereniging vorm te geven. In de eerste plaats is een voorstel betreffende doelstellingen, doelgroepen, onderwerpen en activiteiten geformuleerd. Via een internet-discussielijst kregen ge´nteresseerden de gelegenheid op dit voorstel te reageren. Hiervan is nauwelijks gebruik gemaakt: het voorstel behoefde voorlopig blijkbaar geen aanpassing.

Intussen is aan een aantal van de beoogde activiteiten gewerkt. Het eerste nummer van de nieuwsbrief is uitgekomen. Op 31 mei is de eerste lezingenmiddag, waarbij het voorlopig bestuur het voortouw neemt en drie sprekers uit zijn midden levert. Ook het grote jaarlijkse symposium heeft vorm gekregen. NTV is mede-organisator van het congres Geluid & Trillingen in Nederland en gebruikt dit als forum voor het symposium. Dit jaar zal dat zijn op 7 november, in het World Trade Center in Rotterdam. Tenslotte wordt er nu gewerkt aan aanwezigheid op het internet, als centraal medium voor interne en externe communicatie.

Intussen hebben bijna 50 personen zich opgegeven als ge´nteresseerde. Het voorlopige bestuur van de NTV streeft naar een ledental van meer dan 150 en denkt dat dit haalbaar is.

Hieronder de agenda van de lezingenmiddag en van de Algemene Ledenvergadering. Ter kennisgeving dat u van plan bent om 31 mei te komen, kunt u een (lege) mail sturen naar ntv@bouw.tno.nl

Tot 31 mei in Vught!

AGENDA 31 MEI 2001

LEZINGENMIDDAG
14:00 Opening
14:05 Hans van Tongeren: luchtstroom aangedreven wand trillingen ivm conformal radar antennes in F16 vliegtuigen
14:40 AndrÚ de Boer: trillingen in de werktuigbouw
15:15 Paul Waarts: trillingen afkomstig van bouwproces, nauwkeurigheid van voorspellingen en beoordelingen
15:50 Pauze

ALGEMENE LEDENVERGADERING
1. Opening (16:15)
2. Vaststelling agenda
3. Voordracht kandidaat-besturen
4. Bestuursverkiezing
5. Installatie bestuur
6. Plannen komend jaar
7. Rondvraag
8. Sluiting

Ad 3.: voorgedragen wordt het huidige voorlopige bestuur, bestaande uit: AndrÚ de Boer, Hans van Tongeren, Jaap Stoop, Paul Waarts, Rik van Haaren, Carel Ostendorf en Arnold Koopman. Een eventueel alternatief kandidaat-bestuur wordt verzocht zich 7 dagen van te voren aan het voorlopig bestuur kenbaar te maken.

home...