Traumahelikopter Groningen mag zes vliegbewegingen uitvoeren

Gemeente Groningen, 15 mei 2001

Het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG) mag dagelijks maximaal zes vliegbewegingen uitvoeren met de traumahelikopter. Dat staat in het ontwerpbesluit dat het college van Burgemeester en Wethouders vandaag bekend heeft gemaakt. Het AZG had in de vergunningaanvraag om acht vliegbewegingen per dag gevraagd. De vergunning zoals het college van B&W die nu wil verlenen, geldt voor het reguliere gebruik van de traumahelikopter. Bij rampen, zoals die in Volendam, gaan andere regels gelden. Deze zijn inmiddels in voorbereiding bij het Ministerie van VROM. (Noot: zie hiervoor het artikel "Geluidvoorschriften Trauma Helicopters vervallen" uit Geluidnieuws)

Geluidsbelasting

B&W hebben bij hun besluitvorming de totale geluidsbelasting van het gebied waar de helikopter gaat vliegen in hun overwegingen meegenomen. De bestaande vluchten met donororganen en te vroeg geboren baby's hebben daardoor invloed op het aantal vluchten met de traumahelikopter. Op dit moment vinden er gemiddeld twee vliegbewegingen per week plaats met donorganen en te vroeg geboren baby's.

De traumahelikopter mag uitsluitend vliegen tussen zeven uur s morgens en zeven uur s avonds. Als de helikopter vr 19.00 uur is opgestegen mag men overigens wel na dat tijdstip naar het AZG terugkeren.

Evenwichtige afweging

Het college is van mening dat met deze voorgenomen vergunningverlening op evenwichtige wijze een afweging is gemaakt tussen de belangen van de omwonenden en die van het AZG. Daarbij is naast de geluidsoverlast ook gekeken naar trillingen en de veiligheid voor omwonenden. Daarnaast hebben bij de college-afweging ook de medische belangen een belangrijke rol gespeeld.

Hoorzitting

De gemeente organiseert op 6 juni een openbare hoorzitting in het Treslinghuis aan de Klaprooslaan. Een ieder kan dan zijn of haar mening over het ontwerpbesluit geven dat vanaf heden bij het gemeentelijk Informatie Centrum aan de Kreupelstraat, bij de Milieudienst aan de Verlengde Lodewijkstraat en bij de Bibliotheek aan de Oude Boteringestraat ter inzage ligt. Men kan tot 13 juni schriftelijke bedenkingen indienen.

Definitieve besluit

Begin juli wordt het definitieve besluit van het college van burgemeester en wethouders verwacht, waartegen belanghebbenden schriftelijk in beroep kunnen gaan bij de Raad van State.

Bron: via Nieuwsbank

home...