Bulderboseigenaren en Schiphol opnieuw naar rechter

Milieudefensie, 26 juni 2001

Donderdag 28 juni dient de mondelinge behandeling van het onteigeningsverzoek van Schiphol bij de rechtbank in Haarlem. Dit is de tweede poging van Schiphol om het Bulderbos via de rechter in handen te krijgen. Advocaat Phon van den Biesen zal namens de 350 Bulderboseigenaren betogen dat onteigening van het Bulderbos ook nu niet aan de orde kan zijn: er bestaat immers nog geen goedgekeurd wettelijk kader voor het gebruik van de vijfde baan.

Vorig jaar mislukte de eerste poging van Schiphol om de grond in handen te krijgen. De Haarlemse rechter oordeelde op 1 augustus 2000 dat de Aanwijzing (over de milieugrenzen) voor de luchthaven eerst onherroepelijk diende te zijn, voordat het onteigeningsverzoek kon worden behandeld. In mei 2001 schorste de Raad van State de Aanwijzing. Hiermee is volgens de Bulderboseigenaren de juridische basis voor een eventuele onteigening vervallen.

Minister Netelenbos presenteerde in februari een wetsvoorstel voor een nieuw stelsel van milieugrenzen voor Schiphol, de Wet Luchtvaart. Met deze wet wordt de Planologische Kernbeslissing (PKB) en de bijbehorende milieuvergunning (Aanwijzing) ingetrokken. Milieudefensie en de Bulderboseigenaren menen dat met deze wet bijna alle beloften die bij het besluit tot de aanleg van de vijfde baan in 1995 zijn gedaan aan milieu en omwonenden, worden gebroken. De wet zal ertoe leiden dat luchtvervuiling, stank, gevaar en lawaai fors zullen toenemen, terwijl in 1995 de bevolking werd voorgespiegeld dat het milieu, na aanleg van de vijfde baan, er beter op zou worden ten opzichte van 1990.

De Wet Luchtvaart wordt na de zomer behandeld door de Tweede Kamer. Zo is de curieuze situatie ontstaan dat Schiphol al druk aan het bouwen is aan de vijfde baan, terwijl de wettelijke regulering voor het eventuele gebruik van de vijfde baan nog volstrekt onduidelijk is en nog niet is goedgekeurd door parlement en Raad van State. Milieudefensie hoopt dat dit voor de Haarlemse rechter opnieuw aanleiding zal zijn het onteigeningsverzoek af te wijzen. Het Bulderbos is te koop. Prijs: een beter milieu. Voor minder doen de eigenaren het niet.

Bron: via Nieuwsbank

home...