Procedure uitbreiding Luchthaven Lelystad

Provincie Flevoland, 27 juni 2001

De provincie Flevoland vertrouwt erop dat het kabinet nog voor het zomerreces de noodzakelijke stappen zet om de uitbreiding van Luchthaven Lelystad in gang te zetten. Het wachten is op het formele groene licht van de ministers Netelenbos en Pronk, die moeten instemmen met de zogenaamde aanwijzing voor de eerste fase van de uitbreiding van het vliegveld.

Het is al jaren uitgangspunt van provinciaal beleid dat Luchthaven Lelystad zich moet kunnen ontwikkelen tot bussiness airport waar een deel van het zakelijk luchtverkeer van Schiphol naartoe verplaatst kan worden. Omdat de landelijke procedures hiervoor ernstig zijn vertraagd en de ontwikkeling van het vliegveld daardoor tot stilstand dreigt te komen, is met minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat een versnelde procedure afgesproken. In deze eerste fase van de uitbreiding van Luchthaven Lelystad wordt een geluidscontour voor het zakelijke vliegverkeer vastgesteld. De procedure daarvoor is in volle gang en wordt naar verwachting voor het zomerreces voorgelegd aan de Tweede Kamer.

vergroting geluidscontouren

Inmiddels is ook de tweede fase van de uitbreiding in gang gezet. Daarbij gaat het om verlenging van de hoofdbaan, vergroting van de geluidscontour voor klein vliegverkeer en een verdere vergroting van de geluidscontour voor zakelijk verkeer. De procedure voor deze fase is inmiddels gestart met de voorbereidingen voor een Milieu Effect Rapportage (MER) in opdracht van de luchthaven. Om de overgang tussen fase 1 en 2 zo vlot mogelijk te laten verlopen heeft Luchthaven Lelystad bij de Rijksluchtvaartdienst het verzoek neergelegd om vooruitlopend op fase 2 al vast enkele uitbreidingen te realiseren. Het gaat dan om het toestaan van luchtverkeersleiding en de mogelijkheid om ook overdag zogenaamde instrumentvluchten toe te staan. Op verzoek van minister Netelenbos is hiervoor een convenant opgesteld waarin betrokkenen instemmen met de uitbreidingsplannen en de voorwaarden die daaraan verbonden zijn. De provincie Flevoland en de gemeente Lelystad ondersteunen dit convenant net als diverse maatschappelijke organisaties; alleen de Milieufederatie heeft het convenant niet willen ondertekenen.

Intussen heeft minister Netelenbos aangegeven dat zij wil meewerken aan de manier waarop Luchthaven Lelystad de weg richting fase 2 wil inslaan. Zij zal ook minister Pronk vragen om zijn fiat. De provincie Flevoland is optimistisch gestemd omdat er weer beweging lijkt te zitten in de ontwikkeling van Luchthaven Lelystad. De provincie wil wel benadrukken dat het van groot belang is dat het nu in gang gezette proces in beweging moet blijven.

Bron: via Nieuwsbank

home...