Ontwerp-aanwijzing en MER Rotterdam Airport

Gemeente Berkel en Rodenrijs, december 2000

Van 1 december 2000 tot en met 11 januari 2001 liggen de ontwerp-aanwijzing luchtvaartterein Rotterdam Airport, het Milieu-Effectrapport nieuwe inrichting Rotterdam Airport (MER) en de aanwijzing in het kader van de ruimtelijke ordening ter inzage in het gemeentehuis van Berkel en Rodenrijs, op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerp-aanwijzing

De ontwerp-aanwijzing Luchtvaartterrein Rotterdam Airport bevat het voorgenomen besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat en van de minister van VROM over het luchtvaartterrein Rotterdam Airport. De belangrijkste onderwerpen uit de ontwerp-aanwijzing zijn:

MER

In het MER nieuwe inrichting Rotterdam Airport worden de milieueffecten beschreven van de voorgenomen wijziging van de huidige aanwijzing van het luchtvaartterrein Rotterdam Airport. Op basis van een vergelijking van de huidige aanwijzing van de milieugevolgen met de resultaten van economische en andere studies is een voorkeursalternatief voor het gebruik van de luchthaven bepaald.

Aanwijzing in het kader van de ruimtelijke ordening

De vastgestelde geluidszones van het aanwijzingsbesluit dienen op grond van de Luchtvaartwet te worden verwerkt in bestemmingsplannen. Hiertoe geeft de minister van VROM in overeenstemming met de minister van Verkeer en Waterstaat een aanwijzing als bedoeld in artikel 37 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening aan de betreffende gemeenten om het bestemmingsplan aan te passen.

Bron: via Nieuwsbank

home...