Landelijke peiling geluidhinder 1998 op Internet

Martin van den Berg, februari 2001

Op de "Geluid en Verkeer" site www.xs4all.nl/~rigolett/GV is nu de volledige versie te vinden van de landelijke enquête naar hinder, slaapverstoring en andere invloeden van geluid, trillingen en geur.

Verder zijn er ook de meningen te vinden van de Nederlander over zijn directe leefomgeving. Dit door TNO uitgevoerde onderzoek onder 4000 personen bevat een schat aan gegevens, die nu op een eenvoudige manier toegankelijk is gemaakt. Naast de gegevens van 1998 zijn ook de bevindingen van de rapportages van 1977, 1987 en 1993 opgenomen.

Uit de resultaten blijkt onder andere dat de geluidhinder, na eerst te zijn afgenomen sinds 1987, momenteel een toename vertoont.

ontwikkeling van de geluidhinder in Nederland gedurende de tijd
ontwikkeling van de geluidhinder in Nederland gedurende de tijd
bron: Website Geluid en Verkeer.

home...