Vragen over vliegverbod traumahelikopter

Den Haag, januari 2001

De Tweede Kamerleden van het CDA, Siem Buijs en Aart Mosterd hebben aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Binnenlandse zaken schriftelijke vragen gesteld over het vliegverbod van de traumahelikopter van het VU-ziekenhuis te Amsterdam in de Volendamse rampnacht. Dit, naar aanleiding van het bericht, in 2 Vandaag d.d. 8 januari, dat de traumahelikopter van het VU-ziekenhuis vanwege milieuregels niet mocht uitvliegen naar de ramp in Volendam op 1 januari jongstleden.

Traumateam gebonden aan milieueisen

Een aantal leden van het traumateam hebben tegenover minister Borst (Volksgezondheid) hun onvrede hierover kenbaar gemaakt. Op grond van milieueisen heeft het traumateam alleen toestemming om te vliegen van zeven uur 's morgens tot zeven uur 's avonds. Het traumateam is van mening dat de helikopter 24 uur per dag zou moeten kunnen vliegen, maar door klachten over geluidsoverlast, die de traumahelikopter zou veroorzaken, is de uitvliegcapaciteit sterk beperkt.

Siem Buijs en Aart Mosterd willen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken weten of zij van het vliegverbod van de traumahelikopter op de hoogte waren.

CDA: Traumahelikopter moet in noodsituaties kunnen uitvliegen.

De CDA-fractiewoordvoerders zijn van mening dat traumahelikopters in noodsituaties, zoals de ramp in Volendam, wel in staat moeten zijn om te kunnen uitvliegen en willen van de minister en de staatssecretaris weten of zij dezelfde mening huldigen. En, zo ja, wat zijn de bewindslieden dan voornemens te doen om dit mogelijk te maken, aldus Buijs en Mosterd. Volgens de Tweede Kamerleden mogen politiehelikopters wel 's nachts uitvliegen. Siem Buijs en Aart Mosterd willen weten of dit juist is en op welke gronden er verschil wordt gemaakt tussen politie- en traumahelikopters.

Bron: via Nieuwsbank

home...